Τράπεζες: H αύξηση των κατώτερων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και προβλέψεων θα αποδειχθεί παγίδα και στο θετικό σενάριο

Τράπεζες: H αύξηση των κατώτερων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και προβλέψεων θα αποδειχθεί παγίδα και στο θετικό σενάριο
Μάταιο ακόμη και εάν λόγω επανακαθορισμό του χαμηλότερου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δεν υλοποιήσουν ΑΜΚ οι τράπεζες
Στα stress tests του Μαΐου 2018 – στο θετικό σενάριο – θα συμβούν δύο πράγματα.
1)Η ΕΚΤ θα επανακαθορίσει τα κατώτερα όρια των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας
Στις ελληνικές τράπεζες ο συνολικός κατώτερος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προσδιορισμένος από την ΕΚΤ είναι 12,25% για τις 3 από τις 4 τράπεζες και 13% για την Πειραιώς και 8,75% για το core tier 1.
Θα αυξηθεί το κατώτερο όριο π.χ. μπορεί να γίνει 14% αντί 12,25% της τρέχουσας περιόδου.
2)Οι ελληνικές τράπεζες θα αυξήσουν εκ νέου σημαντικά τις προβλέψεις τους λόγω των ζημιών που θα προκύψουν από τα IFRs 9, το TAR και τα stress tests.
Μόνο από τα IFRs 9 δηλαδή το νέο λογιστικό πρότυπο 9 και το TAR δηλαδή την Ανασκόπηση Προβληματικών Δανείων (τελείωσε σε Alpha και Εθνική και τέλη Νοεμβρίου 2017 θα ξεκινήσουν σε Πειραιώς και Eurobank) θα προκύψει ζημία.
Η εκτιμώμενη ζημία θα είναι μεταξύ 5,8 δισεκ. με 7 δισεκ. ευρώ.
Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνεται το stress tests υπό την έννοια ότι η τελική ζημία μπορεί να φθάσει στα 9-10 δισεκ δηλαδή 3-4 δισεκ. υψηλότερα του IFRs 9.
Άρα το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αποτιμηθεί είναι ότι έχουμε καλύτερη εκτίμηση για την ζημία από το IFRs 9 και το TAR περίπου 5,8 με 7 δισεκ. ευρώ.
Η Nouy η επικεφαλής του SSM του Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών αποκάλυψε ότι τα αποτελέσματα των stress tests στις ελληνικές τράπεζες θα ενταχθεί στην ανάλυση του Πυλώνα 2.
Η Nouy άφησε ανοικτό παράθυρο ότι ενδέχεται οι τράπεζες στην Ελλάδα να μην χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση.
Πως θα αποτιμηθούν οι κεφαλαιακές ζημίες που θα προκύψουν από τα stress tests;
Οι τράπεζες θα αξιολογηθούν με το SPEP την κοινή μεθοδολογία για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process.
Ουσιαστικά θα αξιολογηθούν με βάση τον χαμηλότερο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και το core tier 1.
Με τα stress tests θα προκύψει μια κεφαλαιακή ζημία.
Η κεφαλαιακή ζημία θα αφαιρεθεί από τα υφιστάμενα κεφάλαια και εν συνεχεία θα έρθει η ΕΚΤ και ο SSM και θα επανακαθορίσουν τόσο τον συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τον core tier 1.
Ας υποθέσουμε ότι σε μια τράπεζα με συνολικό κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 12,25% την τρέχουσα περίοδο η ΕΚΤ επιβάλλει να τον αυξήσει στο 15% αυτό σημαίνει έλλειμμα 2,75% σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Εάν όμως ο πραγματικός συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι 17% π.χ. υπερκαλύπτει τον συνολικό ΝΕΟ κατώτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 15%.
Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα δεν θα χρειαστεί κεφάλαια και δεν θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου.
Εάν όμως ο νέος αναπροσαρμοσμένος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή core tier 1 μετά τα stress tests υπερκαλύπτει τους σημερινούς πραγματικούς δείκτες τότε η νέα ανακεφαλαιοποίηση θα είναι μονόδρομος.

Το θετικό σενάριο δεν είναι και τόσο θετικό για τις ελληνικές τράπεζες

Ας πάρουμε ως παραδοχή ότι στα stress tests δεν θα προκύψουν ανάγκες για νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες.
Τι θα συμβεί;
Οι τράπεζες θα διενεργήσουν περισσότερες προβλέψεις και θα επανακαθορίσουν υψηλότερα τα κατώτερα όρια των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών σχεδόν θα μηδενίσουν και τα προ προβλέψεων έσοδα θα επαρκούν για να καλύψουν τις νέες ζημίες αλλά εις βάρος της κερδοφορίας.
Ακόμη και στο θετικό σενάριο, η κερδοφορία των τραπεζών θα είναι σημαντικά μειωμένη ειδικά το 2018 οπότε σε τι θα έχουν να προσβλέπουν οι επενδυτές;
Θα πουν πολλοί δεν θα υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου το 2018.
Η απάντηση είναι ότι εάν δεν υλοποιηθούν ΑΜΚ το 2018 στις ελληνικές τράπεζες, θα υλοποιηθούν ΑΜΚ το 2019…θα αποδειχθούν μονόδρομος και για ένα άλλο λόγο.
Τα παλαιά χρόνια π.χ. 2004 με 2009 οι ελληνικές τράπεζες υλοποιούσαν αυξήσεις κεφαλαίου κάθε 2,5 με 3 χρόνια για να στηρίξουν την ανάπτυξη μέσω της πιστωτικής επέκτασης.
Το βασικό ερώτημα είναι το εξής.
Οι τράπεζες με τα κεφάλαια που διαθέτουν το 2017 καλύπτουν ένα πολύ συντηρητικό σενάριο επίλυσης του προβλήματος των NPLs.
Τα κεφάλαια δεν επαρκούν εάν υλοποιείτο ένα εμπροσθοβαρές σενάριο αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων.
Εάν τα κεφάλαια επαρκούν μόνο για ένα συντηρητικό σενάριο για τα NPLs…με τι κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία;
Εάν πει κανείς με τα κέρδη που θα επιτυγχάνουν η απάντηση είναι ότι τα προ προβλέψεων έσοδα θα καταλήγουν για ορισμένα χρόνια σε οριακά αποτελέσματα λόγω προβλέψεων.
Συν τοις άλλοις το 2007 ή 2008 οι τράπεζες εμφάνιζαν καθαρά μετά φόρων κέρδη 5 δισεκ. και πάλι υλοποιούσαν αυξήσεις κεφαλαίου για ανάπτυξη.
Η στρατηγική του να μην υλοποιηθούν νέες ΑΜΚ είναι λάθος και αυτό θα φανεί το 2019 όπου η ανάγκη για νέα κεφάλαια θα αποδειχθεί επιβεβλημένη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Οι μετοχές των τραπεζών ακόμη και στο θετικό σενάριο, που δεν προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες στις τράπεζες θα παραμείνουν μη επενδύσιμες αφενός γιατί τα τελικά κέρδη θα μειωθούν αφετέρου γιατί το 2019 η ανάγκη για νέα ανακεφαλαιοποίηση θα επανέλθει στο προσκήνιο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS