Οι μεγαλομέτοχοι δεν θέλουν αυξήσεις κεφαλαίου αλλά …εάν υπάρξουν…θέλουν νέες συγχωνεύσεις στις ελληνικές τράπεζες

Οι μεγαλομέτοχοι δεν θέλουν αυξήσεις κεφαλαίου αλλά …εάν υπάρξουν…θέλουν νέες συγχωνεύσεις στις ελληνικές τράπεζες
Η άποψη ορισμένων ξένων είναι ότι εάν οι τράπεζες χρειαστούν νέα κεφάλαια να υπάρχει η δυνατότητα συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζών.
Σε μια υπερ- συγκεντρωμένη τραπεζική αγορά χωρούν νέες συγχωνεύσεις;
Η απάντηση είναι πως όχι.
Το 95% του μεριδίου αγοράς το κατέχουν 4 τράπεζες στην Ελλάδα που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης στον δυτικό κόσμο.
Συν τοις άλλοις σε μια τόσο υπερ-συγκεντρωμένη αγορά η DGCom η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πάγωνε οποιαδήποτε σχέδιο νέας συγχώνευσης.
Η εμπειρία επίσης έχει αποδείξει ότι οι τράπεζες συγχωνευόμενες δεν γίνονται αποδοτικότερες ή αποτελεσματικότερες.
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι συγχωνεύσεις στην πράξη δεν οδηγούν σε ανάπτυξη, οι 18 τράπεζες στην Ελλάδα έγιναν 4,5 και στην ουσία ο κλάδος δεν κατέστη πιο ανταγωνιστικός.
Επιβίωσαν μεν αλλά δεν έγιναν ανταγωνιστικότερες οι τράπεζες.
Σε βάση αυτές τις παραδοχές λοιπόν δεν υπάρχει – και ορθώς – πρόσφορο έδαφος για νέες συγχωνεύσεις.
Μόνο στις συνεταιριστικές τράπεζες υπάρχει λογική συγχωνεύσεων σε μια συνεταιριστική οντότητα.
Και ενώ αυτά επιτάσσει η λογική ορισμένοι μεγαλομέτοχοι των ελληνικών συστημικών τραπεζών θεωρούν ότι εάν οι τράπεζες στην Ελλάδα χρειαστούν πάλι νέα κεφάλαια θα πρέπει να εξεταστεί και η πιθανότητα συγχωνεύσεων.
Είναι προτιμότερο να μεγαλώσουν εκ νέου οι συνεχώς συρρικνούμενες τράπεζες….
Κατά ένα παράδοξο τρόπο και σε αυτό έχουν δίκιο ορισμένοι ξένοι…είναι ότι ενώ συγχωνεύτηκαν οι τράπεζες αντί να αυξάνονται συρρικνώνονται.
Το 2007 π.χ. οι τράπεζες είχαν συνολικό ενεργητικό 435 δισεκ. και σήμερα το 2017 έχουν 270 εκατ με μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 180 δισεκ.
Η άποψη ορισμένων ξένων είναι ότι εάν οι τράπεζες χρειαστούν νέα κεφάλαια να υπάρχει η δυνατότητα συγχωνεύσεων μεταξύ των τραπεζών.
Οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών δεν θέλουν αυξήσεις κεφαλαίου είναι προφανές αλλά εάν υποχρεωθούν οι τράπεζες σε νέα ανακεφαλαιοποίηση θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τις πάγιες θέσεις της DGCom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς τις ελληνικές τράπεζες.
Τα σχέδια ορισμένων μεγαλομετόχων ωστόσο προσκρούουν μεταξύ πολλών άλλων σε ένα βασικό εμπόδιο.
Οι 4 μεγάλες τράπεζες έχουν ενεργητικό μεταξύ 62 και 73 δισεκ.
Μια συγχώνευση μεταξύ 2 θα δημιουργήσει μια νέα τράπεζα τουλάχιστον 120 δισεκ. που σημαίνει σχεδόν το 66% του ΑΕΠ της Ελλάδος αυτό σημαίνει τεράστιο ρίσκο για την χώρα.
Μόνη εξαίρεση θα μπορούσε να υπάρξει εάν δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις να διαμελιστεί κάποια εκ των 4 βασικών τραπεζών όχι στην λογική της good και bad bank αλλά στην λογική του διαμελισμού για την επανασχεδίαση του τραπεζικού χάρτη και οι 4 τράπεζες να γινόντουσαν 3 αλλά με μεγαλύτερο μέγεθος από ότι σήμερα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS