Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Eurobank - Θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018

Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Eurobank - Θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018
Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.
H Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018:

Επιτόκια καταθέσεων

Τα επιτόκια καταθέσεων  μειώνονται κατά  0,01 της μονάδος (1 μονάδα βάσης) κατά μέσο όρο.
Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS