Πρόστιμα 495.000 σε Λαυρεντιάδη και 4 συνεργάτες του επικύρωσε το ΣτΕ

Πρόστιμα 495.000 σε Λαυρεντιάδη και 4 συνεργάτες του επικύρωσε το ΣτΕ
Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν επειδή τα στελέχη της Proton Bank δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Πρόστιμα 495.000 ευρώ που τους επέβαλε η Τράπεζα Ελλάδος το 2011 επικύρωσε το ΣτΕ στον πρώην πρόεδρο της Proton Bank, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αλλά και σε τέσσερις στενούς συνεργάτες του.
Αρχικά το ύψος των προστίμων ανερχόταν στα 645.000 ευρώ, αλλά για ορισμένους εκ των τεσσάρων κάποιες παραβάσεις με τα αντίστοιχα πρόστιμα διαγράφηκαν από τους συμβούλους Επικρατείας, ενώ αντίθετα για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.
Οι παραβάσεις διαγράφηκαν είτε γιατί δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη των παραβάσεων και κατά συνέπεια των προστίμων.
Πλέον του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ο οποίος έχασε στο σύνολό την δικαστική μάχη με το ΣτΕ, από τους υπόλοιπους τέσσερεις οι δύο θα πληρώσουν το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, ενώ για τoυς άλλους δύο μειώθηκε το ύψος τους.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ με τις 5 αποφάσεις του έκρινε ότι πρέπει:
-στο πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,
-στον πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης Τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,
-στον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και
-στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ.λπ. Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι θέσεις που κατείχαν οι τέσσερεις μέσα στην Proton εναλλασσόντουσαν κατά χρονικά διαστήματα.
Η Τράπεζα Ελλάδος σε όλους απέδωσε ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS