Νέα τιμή-στόχος τα 24,6 ευρώ για τον Τιτάνα από την Eurobank Equities - Σύσταση «hold»

Νέα τιμή-στόχος τα 24,6 ευρώ για τον Τιτάνα από την Eurobank Equities - Σύσταση «hold»
Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή εν μέσω ανάκαμψης της οικονομίας.
Μετά από ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2017, όπως φάνηκε και στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2017 για τον Τιτάνα, οι προοπτικές για τις δραστηριότητες του ομίλου στα επόμενα τρίμηνα παραμένουν θετικές, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ισχυρής απόδοσης από την αγορά των ΗΠΑ αναφέρει σε έκθεσή της για την εισηγμένη η Eurobank Equities στην οποία δίνει τιμή-στόχο 24,6 ευρώ και σύσταση «hold».  Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή εν μέσω ανάκαμψης της οικονομίας.
Αντίθετα, οι προοπτικές του ομίλου στις άλλες περιοχές παραμένουν αδύναμες ή αβέβαιες, λόγω διαφόρων διαφορετικών αιτίων σε κάθε περιοχή.
Από το 2015 η διοίκηση του Τιτάνα αναφέρει η Eurobank Equities υιοθέτησε μια στρατηγική περισσότερο προσανατολισμένη στην ανάπτυξη.
Στην πραγματικότητα, ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 370 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (έναντι 60 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2011-14) με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων στις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.
 Επιπλέον, μετά από πολλά χρόνια σε αδράνεια όσον αφορά τη γεωγραφική επέκταση του ομίλου, ο Τιτάνας προχώρησε στην εξαγορά εταιρίας στη Βραζιλία.
Οι νέες εκτιμήσεις για τα έσοδα και τα EBITDA είναι υψηλότερες κατά 1% και 5% αντίστοιχα για τα επόμενα τρία χρόνια, κυρίως λόγω της ανοδικής προσαρμογής των εκτιμήσεών της χρηματιστηριακής για την αμερικανική αγορά και οι οποίες είναι αρκετές για να αντισταθμίσουν τις χαμηλότερες εκτιμήσεις της για τις άλλες τρεις περιφέρειες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS