The Mises Institute: Πως οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών αύξησαν τις ανισότητες διεθνώς

The Mises Institute: Πως οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών αύξησαν τις ανισότητες διεθνώς
Κάθε φορά που η αγορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το μερίδιο του πλούτου που πηγαίνει στην ελίτ αυξάνεται
Αν και τα σημερινά υψηλά επίπεδα ανισότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν πραγματικότητα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ελάχιστες φορές έχει αναφερθεί ως αιτία η πολιτική η οποία ακολούθησαν οι κεντρικές τράπεζες, σημειώνει σε ανάλυσή του το Mises Institute, τονίζοντας πως οι οικονομολόγοι παραβλέπουν τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα απο τη δημιουργία «φρέσκου» χρήματος.
Όπως αναφέρει χαρακτηροστικά, η αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας τα τελευταία 30 χρόνια οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στο αποτέλεσμα των νομισματικών πολιτικών που τροφοδοτούν μια σειρά από «φούσκες» στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.
Κάθε φορά που η αγορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το μερίδιο του πλούτου που πηγαίνει στην ελίτ αυξάνεται.
Τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα της δημιουργίας χρήματος αποκαλούνταν ως «αποτελέσματα του Cantillon» από τον Mark Blaug, καθώς ο οικονομολόγος Richard Cantillon διαπίστωσε την επίδραση του πληθωρισμού στο νομισματικό σύστημα.
Ο Cantillon εξήγησε ότι αυτοί που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της εισοδηματικής κλίμακας που λαμβάνουν τα νεοδημιουργηθέντα χρήματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται, ενώ οι τελευταίοι βλέπουν μία πτώση της αγοραστικής τους δύναμης, καθώς ο πληθωρισμός καταναλωτή αυξάνεται.

rouanet1_1.png

«Μπορούμε να αναφέρουμε τέσσερις κύριους λόγους που αποδεικνύουν ότι η εισοδηματική ανισότητα προκλήθηκε από την επέκταση της προσφοράς χρήματος:
(1) επειδή οι χρηματιστηριακοί τίτλοι συχνά χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις συμβάσεις χρέους
(2) επειδή η πρόβλεψη του πληθωρισμού τιμών, που είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ όλων των καθεστώτων χρηματικών πιστώσεων, αποθαρρύνει την αποθεματοποίηση χρημάτων, ενθαρρύνοντας έτσι τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά οικονομικών τίτλων (3) διότι η δημιουργία χρημάτων μέσω των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ζήτημα τεράστιας ανθρώπινης βούλησης και επομένως είναι επιρρεπής στην ανάπτυξη του ηθικού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό κόσμο.
Αυτό οδηγεί σε μια τεχνητά υψηλή ζήτηση για οικονομικούς τίτλους και αυξάνει την προσφορά τέτοιων τίτλων με την ίδια ένδειξη
(4) επειδή η χειραγώγηση των πιστώσεων από τις κεντρικές τράπεζες και τις υπόλοιπες τράπεζες, μειώνοντας βραχυπρόθεσμα το επιτόκιο, επηρεάζει ιδιαίτερα τη ζήτηση κεφαλαίου και την κεφαλαιακή διάρθρωση.

Μία από τις πιο ορατές συνέπειες αυτής της αύξησης των χρηματοπιστωτικών αγορών που προκάλεσε η νομισματική επέκταση είναι ο πληθωρισμός των περιουσιακών στοιχείων.
Σε ένα εντελώς αξιόπιστο σύστημα χρημάτων, όπου η πίστωση εξαρτάται μόνο από το ποσό της αποταμίευσης , υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο για γενικευμένο και συνεχή πληθωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, καθώς το ποσό των κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων είναι αυστηρά περιορισμένο.
Ο πληθωρισμός των τιμών περιουσιακών στοιχείων με τη σειρά τους επωφελείται κυρίως από τα πλουσιότερα στην κοινωνία για διάφορους λόγους.
Πρώτον, οι πλούσιοι τείνουν να κατέχουν περισσότερα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία από τους φτωχούς.
Δεύτερον, είναι ευκολότερο για τα πλουσιότερα άτομα να συνάψουν χρέη προκειμένου να αγοράσουν μετοχές που μπορούν να πωληθούν αργότερα με κέρδος. Δεδομένου ότι η πιστωτική χαλάρωση μειώνει το επιτόκιο και συνεπώς το κόστος χρηματοδότησης, τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση φουσκωμένων περιουσιακών στοιχείων που αγοράζονται με πίστωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.
Τέλος, ο πληθωρισμός των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που πηγάζει από την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, τους διευθυντές, τους εμπόρους κ.λπ. που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Θα ωφελήσει επίσης τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, οι οποίοι θα πληρώνονται περισσότερο καθώς αυξάνεται η κεφαλαιοποιητική αξία της εταιρείας τους.
Ως εκ τούτου, η συσχέτιση μεταξύ των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και των ανισοτήτων εισοδήματος είναι πολύ ισχυρή».

rouanet2_0.png
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS