Η Fitch επιβεβαιώνει την αξιολόγηση «ΒΒΒ» της Ιταλίας - Σταθερό το outlook

Η Fitch επιβεβαιώνει την αξιολόγηση «ΒΒΒ» της Ιταλίας - Σταθερό το outlook
Ο ιταλικός τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), παράλληλα με την αδύναμη κερδοφορία, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους.
Η Fitch επιβεβαιώσε την αξιολόγηση «ΒΒΒ» της Ιταλίας με σταθερό το outlook.
Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης η αξιολόγηση του «ΒΒΒ» υποστηρίζεται από της διαφοροποιημένη οικονομία της Ιταλίας.
Το χρέος ιδιωτικό διαμορφώνεται σε μέτρια επίπεδα, υπάρχει ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα και οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων είναι αρκετά χαμηλές.
Σε αντίθεση με το ιδιωτικό χρέος, το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, ανάπτυξη είναι χαμηλή, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνει η Fitch στη συνεχιζόμενη αδυναμία του τραπεζικού τομέα και του πολιτικού ρίσκου.
Το νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας στηρίζει περαιτέρω τη δημοσιονομική εξυγίανση ακολουθώντας το πρότυπο των πρόσφατων προϋπολογισμών και σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με τις προσδοκίες της Fitch κατά την αναθεώρηση του Απριλίου του 2017.
Η Fitch προβλέπει μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης το 2017 στο 2,2% του ΑΕΠ, από 2,5% το 2016, εκ των οποίων τα δύο τρίτα οφείλονται σε χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
Αυτό θα ισοδυναμούσε με αύξηση του διαρθρωτικού ελλείμματος κοντά στο 0,5% του ΑΕΠ.
Ο στόχος για το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα το 2018 μειώθηκε από 1,2% (και συγκρίνεται με το στόχο του 2015 για την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού) και το στόχο του 2019 στο 0,9% του ΑΕΠ από 0,2%.
Τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 επικεντρώνονται στη βελτίωση της φορολογικής αποτελεσματικότητας και της φοροαποφυγής, καθώς και στις περικοπές δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης με ευρεία βάση, χωρίς την ενεργοποίηση των ρητρών διασφάλισης του ΦΠΑ.
Η Fitch προβλέπει κάποια περαιτέρω ολίσθηση σε σχέση με τους στόχους το 2018 και το 2019, με ελλείμματα 1,9% και 1,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα, τα οποία θα ήταν γενικά ουδέτερα σε διαρθρωτική βάση.
Η μείωση του ελλείμματος αναμένεται να μειωθεί σε γενικές γραμμές, ενώ οι εκλογές του 2018 θα περιορίσουν την ταχύτερη προσαρμογή.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθεί στο 132,5% του ΑΕΠ το 2017, από 132% το 2016, εν μέρει λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη διάσωση ιταλικών τραπεζών κατά το 2017, συνολικού ύψους 0,6% του ΑΕΠ.
Στη συνέχεια, το δημόσιο χρέος μειώνεται σταδιακά στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Fitch, στο 128,3% του ΑΕΠ το 2021 (γεγονός που προϋποθέτει αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% του ΑΕΠ από 1,5%).
Η οικονομική δραστηριότητα έχει αρχίσει να αποκτά δυναμική, ωστόσο η Fitch εξακολουθεί να θεωρεί τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ιταλίας ως αδύναμες.
Προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,4% το 2017, από 0,9% το 2016, λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Η ανάπτυξη αναμένεται να μετριαστεί το 2018 στο 1,1%, καθώς η περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων στο 3,2% αντισταθμίζει μόνο εν μέρει την μείωση  της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της μείωσης των πραγματικών μισθών.
Η Fitch προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9% το 2019, καθώς η οικονομική χαλάρωση απορροφάται σταθερά, μειώνοντας περαιτέρω το ρυθμό τάσης του 0,4% το 2021.
Η οικονομία της Ιταλίας μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 0,5% από το 2011-2016 σε σύγκριση με τη μέση αύξηση των οικονομιών των χωρών με αξιολόγηση «BBB» στο 3,1% και σύμφωνα με τις προβλέψεις του οίκου αξιολόγησης το πραγματικό ΑΕΠ το 2019 παραμένει 4% χαμηλότερα από το επίπεδο του 2007.
Το πολιτικό τοπίο παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο, με τους κινδύνους να υπάρξει μια αδύναμη κυβέρνηση με τη συμμετοχή των λαϊκιστικών και ευρωσκεπτιστικών κομμάτων να είναι αυξημένοιθ και αναμένεται να επηρεάσουν την Ιταλία μετά τις εκλογές του 2018.
Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διάσπαση εδρών και δύσκολη τη δημιουργία κυβέρνησης πλειοψηφίας οπότε αναμένεται η Ιταλία να οδηγηθεί σε κυβέρνηση συνεργασίας.
Ο ιταλικός τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει ένα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), παράλληλα με την αδύναμη κερδοφορία, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους.
Υπήρξε πρόσφατα βελτίωση της συνολικής ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των ιταλικών τραπεζών, με τη χειρότερη κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Sofferenze), να μειώνεται στο 9,5% του συνόλου των δανείων τον Αύγουστο του 2017 από 10,9% τον Απρίλιο του 2017, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να παραμένει στο 62%.
Η Fitch αναμένει περαιτέρω, αν και πιο σταδιακή, μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS