Η ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για πιο δίκαιη φορολογία στην ψηφιακή τεχνολογία

Η ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για πιο δίκαιη φορολογία στην ψηφιακή τεχνολογία
Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής των ψηφιακών εταιρειών στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι ο μισός από εκείνον των παραδοσιακών εταιρειών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2017, μία νέα ατζέντα της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι η ψηφιακή οικονομία φορολογείται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο.
Η ανακοίνωση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κράτη-μέλη, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του πιεστικού ζητήματος και περιγράφει τις πιθανές λύσεις που πρέπει να διερευνηθούν.
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας που θα στηρίζει τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής, για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης όλων των εταιρειών.
Η σημερινή ανακοίνωση ανοίγει το δρόμο για μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολόγηση των κερδών στην ψηφιακή οικονομία, όπως επιβεβαίωσε ο pρόεδρος Juncker στο κράτος της Ένωσης του 2017.
Αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να εκδοθούν ήδη από την άνοιξη του 2018.
Το σημερινό έγγραφο θα πρέπει επίσης να τροφοδοτεί τις διεθνείς εργασίες στον τομέα αυτό, ιδίως στη G20 και στον ΟΟΣΑ.
Το σημερινό φορολογικό πλαίσιο δεν συγχρονίζεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Οι φορολογικοί νόμοι που ισχύουν σήμερα, σχεδιάστηκαν για την παραδοσιακή οικονομία και δεν μπορούν να καταγράψουν δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται όλο και περισσότερο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και δεδομένα.
Ως αποτέλεσμα, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής των ψηφιακών εταιρειών στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι ο μισός από εκείνον των παραδοσιακών εταιρειών - και συχνά πολύ μικρότερος.
Ταυτόχρονα, τα μονομερή μέτρα από τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του προβλήματος απειλούν να δημιουργήσουν νέα εμπόδια και κενά στην ενιαία αγορά.
Η πρώτη εστίαση θα πρέπει να είναι η προώθηση μιας θεμελιώδους μεταρρύθμισης των διεθνών φορολογικών κανόνων, η οποία θα εξασφάλιζε μια καλύτερη σχέση μεταξύ της δημιουργίας της αξίας και της φορολόγησης.
Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συγκλίνουν σε μια ισχυρή και φιλόδοξη θέση της ΕΕ, ώστε να προωθηθούν σημαντικά αποτελέσματα στην έκθεση του ΟΟΣΑ προς τη G20 για το θέμα αυτό την ερχόμενη άνοιξη.
Η Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής στο Ταλίν θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για τα κράτη μέλη να καθορίσουν αυτή τη θέση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.
Ελλείψει επαρκούς παγκόσμιας προόδου, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει τις δικές της λύσεις για τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών ψηφιακής οικονομίας.
Η σημερινή ανακοίνωση περιγράφει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Επιτροπής, καθώς και ορισμένες από τις βραχυπρόθεσμες λύσεις που έχουν συζητηθεί σε επίπεδο ΕΕ και διεθνές επίπεδο μέχρι στιγμής.
Ειδικότερα, η Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική βάση για τις εταιρείες (CCCTB) προσφέρει μια καλή βάση για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων και παρέχει ένα βιώσιμο, εύρωστο και δίκαιο πλαίσιο φορολόγησης όλων των μεγάλων επιχειρήσεων στο μέλλον.
Δεδομένου ότι αυτή η πρόταση συζητείται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη, η ψηφιακή φορολογία θα μπορούσε εύκολα να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής των τελικών συμφωνηθέντων κανόνων.
Εντούτοις, θα αξιολογηθούν βραχυπρόθεσμα «ταχείες διορθώσεις» όπως ο φόρος κύκλου εργασιών και ο διαφημιστικός φόρος σε επίπεδο ΕΕ.
Επόμενα βήματα
Όπως αναγγέλθηκε στο άτυπο ECOFIN τον Σεπτέμβριο του 2017, η εσθονική Προεδρία θα συνεχίσει να ασχολείται με τα θέματα αυτά, με στόχο να έχουν σαφή και φιλόδοξα συμπεράσματα του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους.
Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς συζητήσεις για την ψηφιακή φορολογία και να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές εργασίες στην ενιαία αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS