Η κυβέρνηση Trump εφαρμόζει νέους περιορισμούς, για να αντικαταστήσει την ταξιδιωτική απαγόρευση

Η κυβέρνηση Trump εφαρμόζει νέους περιορισμούς, για να αντικαταστήσει την ταξιδιωτική απαγόρευση
Οι ταξιδιώτες από μία ή δύο ακόμη χώρες θα αντιμετωπίσουν πρόσθετους ελέγχους στο ιστορικό του όταν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, αλλά δεν θα τους απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα
Η κυβέρνηση Trump ετοιμάζεται να αντικαταστήσει την αμφιλεγόμενη ταξιδιωτική απαγόρευση, η οποία απέκλειε σχεδόν όλα τα ταξίδια στις ΗΠΑ από έξι αραβικές χώρες, με καινούργιους περιορισμούς που θα επηρεάσουν έναν ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό χωρών.
Αντί να απαγορευτούν τα ταξίδια από τις χώρες της νέας λίστας, η οδηγία θέτει περιορισμούς που ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα, με βάση τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, την απειλή που θέτει ως κράτος και άλλους παράγοντες.
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επισήμανε αρχικά ότι 17 έθνη δεν συμμορφώθηκαν με τα πρότυπα, όπως η ενημέρωση των ΗΠΑ για τρομοκράτες και η έκδοση αξιόπιστων διαβατηρίων.
Αντιμέτωπες με την προοπτική να συμπεριληφθούν στη λίστα της ταξιδιωτικής απαγόρευσης, περίπου οι μισές από αυτές τις 17 χώρες προέβησαν σε αλλαγές, ώστε να πληρούν τα πρότυπα.
Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συνέστησε να επιβληθούν ή να επεκταθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στις υπόλοιπες χώρες.
Σύμφωνα με τη σύσταση, οι ταξιδιώτες από μία ή δύο ακόμη χώρες θα αντιμετωπίσουν πρόσθετους ελέγχους στο ιστορικό τους, όταν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, αλλά δεν θα τους απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS