Το περιοδικό Time προχωράει στην πώληση περιουσιακών στοιχείων λόγω σημαντικής μείωσης των εσόδων

Το περιοδικό Time προχωράει στην πώληση περιουσιακών στοιχείων λόγω σημαντικής μείωσης των εσόδων
Τα έσοδα από την κυκλοφορία των περιοδικών της εταιρείας μειώθηκαν, καθώς οι περισσότεροι αναγνώστες και οι διαφημιστές στρέφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες
Η εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό Time, ανακοίνωσε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, ότι θα πουλήσει αρκετά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού, λόγω των αρκετά μειωμένων εσόδων από τη διαφήμιση, αλλά και από τι πωλήσεις.
Η εταιρεία ξεκαθάρισε πως ο αμερικανικός τίτλος δεν είναι προς πώληση, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία που θα πουληθούν είναι αξίας περίπου 488 εκατ. δολαρίων ή το 17% των συνολικών εσόδων για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.
Η εκδότρια εταιρεία του Sports Illustrated, People and Time, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι υπήρξε σημαντική μείωση τόσο έσοδα από τις πωλήσεις όσο και στα διαφημιστικά έσοδα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου, σε σχέση με τις προβλέψεις.
Ωστόσο, η εταιρεία επιβεβαίωσε τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της έσοδα για ολόκληρο το έτος να κυμαίνονται από 400 έως 414 εκατ. δολάρια.
Η Time Inc, η οποία ανακοίνωσε μείωση κατά 17 % των πωλήσεων και των διαφημιστικών εσόδων το β΄ 3μήνου 2017, αναμένει βελτίωση το γ΄ 3μηνο που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Τα έσοδα από την κυκλοφορία των περιοδικών της εταιρείας μειώθηκαν κατά 12% το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 και τα έσοδα από τις διαφημίσεις μειώθηκαν κατά περίπου 12%, καθώς οι περισσότεροι αναγνώστες και οι διαφημιστές στρέφονται σε ψηφιακές πλατφόρμες.
Η εταιρεία θα εφαρμόσει περικοπές στο κόστος λειτουργίας και άλλες πρωτοβουλίες για να αντισταθμίσει τη μεγάλη απώλεια από τη διαφήμιση.
Ήδη τον Αύγουστο του 2017, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα περικοπών, στοχεύοντας σε αποταμιεύσεις ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ξεχωριστά, η εταιρεία δήλωσε ότι έλαβε κλήτευση από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία την υποχρέωσε να παράσχει έγγραφα σχετικά με ορισμένες απομειώσεις υπεραξίας και περιουσιακών στοιχείων και κάποια έξοδα αναδιάρθρωσης.

www.bankingnews.

bankingnews.gr

BREAKING NEWS