Αυτές είναι οι 20 πιο μοχλευμένες εισηγμένες – Έως και 790 φορές μεγαλύτερος ο καθαρός δανεισμός έναντι των κεφαλαίων

Αυτές είναι οι 20 πιο μοχλευμένες εισηγμένες – Έως και 790 φορές μεγαλύτερος ο καθαρός δανεισμός έναντι των κεφαλαίων

Οι δράσεις λίγων διοικήσεων βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση – Προχωρούν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Μηνύματα προς τις διοικήσεις των εισηγμένων στέλνουν αρκετές λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου.
Μηνύματα για ανάληψη δράσεων ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να μπορέσουν κάποια στιγμή οι μέτοχοι να δουν υπεραξίες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου, όπως τα επεξεργάστηκαν οι αναλυτές της Beta ΑΧΕΠΕΥ, 20 εισηγμένες εμφανίζονται υπερδανεισμές στο ΧΑ και η μόχλευση ξεπερνά τις 790 φορές.
Με άλλα λόγια ο καθαρός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) είναι μεγαλύτερος κατά 790 φορές και κάτι των ιδίων κεφαλαίων.
Η κρίση, η ύφεση, οι κακές επιχειρηματικές αποφάσεις ,τα ακριβά δάνεια αλλά και άλλοι λόγοι έχουν συμβάλει ώστε πολλοί ισολογισμοί να αντιμετωπίζουν θέματα.
Άλλωστε όσοι μελετούν τις λογιστικές καταστάσεις και τις ανακοινώσεις των εισηγμένων, γνωρίζουν εδώ και χρόνια πως πολλά δάνεια δεν βγαίνουν και πως οι διοικήσεις πολλών εταιρειών βρίσκονται σε συζητήσεις για αναδιάρθρωση.
Η Μπήτρος εμφανίζεται να έχει καθαρό δανεισμό 791 φορές υψηλότερο της οριακά θετικής καθαρής θέση.
Ο όμιλος εμφάνισε μεγάλες ζημιές στο εξάμηνο.
Οι Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας ακολουθούν αλλά από μεγάλη απόσταση με μόλις 22,5 φορές και σημειώνεται πως η εταιρεία κάνει σχεδόν κάθε χρόνο αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση.
Στο εξάμηνο εμφάνισε ζημιές άνω των 3 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός ξεπερνά τα 110 εκατ. ευρώ.
Δούρος και Ευρωσύμβουλοι έχουν υψηλή μόχλευση, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση αν οι επιχειρηματίες έπαιρναν την απόφαση να προχωρήσουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Το 1,5 εκατ. ευρώ καθαρός δανεισμός της Ευρωσύμβουλοι είναι αρκετά μικρός αλλά λόγω χαμηλής καθαρής θέσης δίνει μόχλευση 10,5 φορές.
Η Creta Farms επέστρεψε στην κερδοφορία αλλά ο δανεισμός είναι άνω των 110 εκατ. ευρώ και έχει μόχλευση 9,3 φορές.
Βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες.
Η Δάιος έχει καθαρό δανεισμό 8 φορές υψηλότερο της καθαρής θέσης και η MIG 6 φορές.
Η MIG εμφάνισε ξανά μεγάλες ζημιές (60 εκατ. ευρώ) και αν συνεχιστούν θα χειροτερεύσει περαιτέρω η καθαρή θέση.
Η Intralot είναι στις 5,2 φορές με επίσης μεγάλες ζημιές, ενώ η Revoil είναι στις 4,3 φορές.
Η διοίκηση της εισηγμένης πούλησε τις εγκαταστάσεις στην Καβάλα, απεσύρθη από ζημιογόνες δραστηριότητες και γενικότερα προσπαθεί να βάλει την εταιρεία ξανά στον ίσιο δρόμο.
Doppler, Euroxx, ΆΒαξ, Χαλκόρ, Αλουμύλ Μυλωνάς, Μινέρβα και Medicon έχουν καθαρό δανεισμό μεγαλύτερο κατά 3 φορές και κάτι της καθαρής θέσης.
Η Τρία Άλφα χρωστάει μόλις 1,4 εκατ. ευρώ επομένως οι βασικοί μέτοχοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν εύκολα την κατάσταση.
Ο σχετικός δείκτης είναι οριακά χαμηλότερος από 3 φορές.
Παΐρης και Αττικές εκδόσεις έχουν τέλος δείκτη κάτω από 3 φορές.

Αποτελέσματα 6Μ '17        
ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Καθαρά κέρδη Καθαρή Θέση Καθαρός δανεισμός Καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια
Beta Χρηματιστηριακή 2017 2017 2017
ΜΠΗΤΡΟΣ  -4,574 148 116,756 791.35
ΕΠ. ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ -3,225 4,922 111,124 22.58
ΔΟΥΡΟΣ -349 278 4,391 15.82
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ -297 145 1,531 10.57
CRETA FARM 279 11,978 111,504 9.31
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -1,223 12,807 102,565 8.01
MIG -59,775 248,645 1,524,536 6.13
ΙΝΤRALOT -25,801 98,277 516,276 5.25
REVOIL -2,969 9,878 42,745 4.33
DOPPLER -161 2,278 9,786 4.30
EUROXX -40 4,260 17,358 4.08
ΑΒΑΞ 3,858 125,449 498,865 3.98
ΧΑΛΚOΡ  6,805 97,216 355,607 3.66
SUNLIGHT 5,228 36,013 129,494 3.60
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ  -2,344 42,512 151,546 3.56
ΜΙΝΕΡΒΑ -283 4,616 15,126 3.28
MEDICON 441 6,562 19,761 3.01
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ  -35 487 1,433 2.94
ΠΑΪΡΗΣ -173 3,499 10,052 2.87
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 482 4,200 11,472 2.73
        ποσά σε χιλ. ευρώΓιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS