Στα 123,11 εκατ ευρώ τα κέρδη 9μήνου του ΤΤ

Στα 123,11 εκατ ευρώ τα κέρδη 9μήνου του ΤΤ

Στα 123,11 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα μετά φόρων κέρδη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε σχέση με τις 440 χιλιάδες ευρώ στο 9μηνο του 2008. 
 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 198 εκατ ευρώ καταγράφοντας πτώση  16% .
Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν και ανήλθαν στα 11,2 εκατ ευρώ.
Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν στα 120 εκατ ευρώ αποτελώντας κατά βάση την κύρια πηγή εσόδων της τράπεζας.
Οι προβλέψεις για δάνεια στο 9μηνο του 2009 διαμορφώθηκαν στα 27, 7 εκατ ευρώ σε σχέση με τα 29 εκατ ευρώ στο 9μηνο του 2008.

  


Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS