ΧΑ: Παραμένουμε στα ίδια δεδομένα, κοιτώντας το ανοδικό σενάριο…

ΧΑ: Παραμένουμε στα ίδια δεδομένα, κοιτώντας το ανοδικό σενάριο… Ίσως

H αγορά κατάφερε και πάλι θετικό
πρόσημο, έστω και με μέτριες συναλλαγές
περί τα 43 εκατ. €.

Παραμένουμε στα ίδια
δεδομένα κοιτώντας το ανοδικό σενάριο,
επιμένοντας σε τίτλους όπως ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ,
ΕΛΠΕ, ΕΧΑΕ και ΟΠΑΠ

Ενώ να σημειώσουμε την καλή συμπεριφορά των
ΜΙΓ και ΜΠΕΛΑ (η ΜΙΓ φαίνεται να
επανήλθε στο ανοδικό της τέμπο και
στοχεύει αρχικά το 0.144).

Κατά τ’ άλλα, οι τράπεζες μάζεψαν πάλι μεγάλη αξία
συναλλαγών, κυρίως δε η ΑΛΦΑ και πάλι (11,7 εκατ.€).
Intraday position – short – stop 2227
_________________________
Resist: 2185, 2220, 2238
Support.: 2135, 2111, 2102, 2090
Daily spot market position short s/l 2227
__________________________

GBP/USD

Συσσώρευση στα χαμηλά για τη λίρα, και τα 13020 και
13045 οριοθετούν τις αντιστάσεις και τη μεταστροφή προς
σοβαρή ανοδική αντίδραση προς το 131 επίπεδο σε
περίπτωση διάσπασης. Στήριξη το 12960 και 12910.
GBP/USD spot
_____________
EUR/USD 60 min. chart & Comments

Πλαγιοκαθοδκή κίνηση για την ισοτιμία με αντιστάσεις 11765,
11795, 11810 για στόχο 11680, 11645.
EUR/USD spot

_____________
DAX 60 min. chart & Comments

O Γερμανός επαναπροσέγγισε τα τοπικά χαμηλά, και πλέον οι
ατιστάσεις είναι 12165, 12190, 12220.
DAX

_____________
S&P 500 60 min. chart & Comments

Μεγάλη μεταβλητότητα και επαναφορά στη συσσώρευση για τον
500ρη, κάτι που σηματοδοτεί false breakout και πιθανό πτωτικό
σενάριο εν όψει. Αντιστάσεις 2469, 2473, 2479

για συνέχιση προς το 2440 (ενδιάμεσο 2449)
S&P 500 spot

_____________
Dow Jones 60 min. chart & Comments

Μια από τα ίδια για τον 30ρηη, ο οποίος έχει υπεραποδώσει βεβαίως.
Το 21980 είαι σημαντική επιθετική στήριξη για επαναφορά στο 22100,
διάσπαση της οποίας θα επιφέρει πιέσεις προς το 21900.
Dow Jones spot

_____________
DISCLAIMER
….
Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.
_________________
Δ.Ν.

BREAKING NEWS