"Αρκετοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, τι είναι ο Στοχαστικός Ταλαντωτής ή στα αγγλικά Stochastic Oscillator"...

Στοχαστικός Ταλαντωτής (Stochastic Oscillator)


Stochastic OscillatorΑρκετοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, τι είναι ο Στοχαστικός Ταλαντωτής ή στα αγγλικά Stochastic Oscillator. Το σκεπτικό πίσω από αυτό τον momentum ταλαντωτή, είναι ότι οι τιμές πρέπει να κλείνουν προς την ίδια κατεύθυνση με την επικρατούσα τάση. Δηλαδή, σε μια ανοδική τάση, οι τιμές κλεισίματος πρέπει να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις υψηλές τιμές την περιόδου, ενώ σε μια πτωτική τάση, οι τιμές κλεισίματος πρέπει να είναι κοντά στις χαμηλότερες τιμές της προηγούμενης περιόδου.

Το γράφημα του ταλαντωτή σχεδιάζεται ανάμεσα από δύο ακραία όρια, στα οποία αντιστοιχούν οι τιμές 100 και 0. Παρόμοια με τον RSI, υπάρχουν επίπεδα σημαντικότητας, όταν οι τιμές του δείκτη ξεπερνάνε το 80, θεωρείται ότι ο υποκείμενος τίτλος βρίσκεται σε κατάσταση «υπεραγοράς», ενώ όταν ο δείκτης βρίσκεται κάτω από τις 20 μονάδες, ο τίτλος βρίσκεται σε κατάσταση «υπερπώλησης». Αυτό που διαφοροποιεί τον δείκτη όμως είναι οι δύο χαρακτηριστικές γραμμές που εμπεριέχει.

Η γραμμή %Κ ουσιαστικά είναι το κομμάτι του ταλαντωτή που αντιπροσωπεύει την απεικόνιση της δυναμικής του χρεογράφου. Ο υπολογισμός της γίνεται ως εξής:

            %Κ = 100 x (Τιμή Κλεισήματος – Χαμηλότερη τιμή τελευταίας περιόδου) / (Υψηλότερο                                  υψηλό – χαμηλότερο χαμηλό τελευταίας περιόδου )

Η δεύτερη γραμμή, είναι η γραμμή %D, η οποία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα απλό κινούμενο μέσο της %K, παρ’ όλα αυτά θεωρείται η σημαντικότερη εκ των δύο, καθώς έχει παρα-τηρηθεί οτι παράγει καλύτερα σήματα. Ο υπολογισμός της %D, γίνεται ως εξής:

            %D = Κινούμενος μέσος τριών περιόδων της %K

Όπως για τους περισσότερους δείκτες, ο υπολογισμός του «Stochastic Oscillator» γίνεται χρησιμοποιώντας 14 περιόδους. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό προσαρμόζοντας τον δείκτη στα χαρακτηριστικά του χρεογράφου ή της στρατηγικής που εφαρμόζεται.

Υπάρχουν τρείς εκδοχές του δείκτη, «Fast Stochastic», Slow και Full. Αυτό που τις διαφοροποιεί είναι ο βαθμός που προσπαθούν να «ομαλοποιήσουν» την γραμμή %K. Η εκδοχή που αναλύθηκε προηγουμένως, αντιπροσωπεύει τον «Fast Stochastic».

Το κυριότερο σήμα του δείκτη παράγεται όταν η γραμμή %K διασταυρωθεί με την %D. Όταν η %K ξεπεράσει την %D με ανοδική τροχιά παράγεται «bullish» σήμα, ενώ όταν η %K την ξεπεράσει με καθοδική τροχιά παράγεται «bearish» σήμα.

Ο έτερος τρόπος παραγωγής σήματος γίνεται όταν παρατηρείται απόκλιση. Όταν η κατεύθυνση της γραμμής %D (χρησιμοποιούμε την %D καθώς παράγει πιο καθαρά σήματα χάρη στα σχεδιασμό της), είναι η αντίθετη από αυτή της τιμής του χρεογράφου ή αρχίζουν να αποκλίνουν αισθητά, σηματοδοτείται επερχόμενη αποδυνάμωση της τάσης και πιθανή αντιστροφή της.

Επιπλέον, θεωρείται ενισχυτικό στοιχείο, αν η απόκλιση συμβαίνει όταν η %D βρίσκεται σε επίπεδα overbought-oversold. Παρόλα αυτά, η επιβεβαίωση του σήματος συμβαίνει όταν η %Κ ξεπεράσει την %D με φορά αντίθετη από αυτήν της ισχύουσας τάσης.

Αλέξιος Μπαλής


Δ.Ν.

BREAKING NEWS