ΤΡΑΠΕΖΕΣ: AQR vs StressTest

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: AQR vs StressTest

AQR vs StressTest:

Η διαφορά μεταξύ του διαγνωστικού ελέγχου ποιότητας ενεργητικού (AQR) σε σχέση το τεστ αντοχής (stress test) έχει να κάνει με το βάθος του ελέγχου. Κατά την διαδικασία των ελέγχων του AQR γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος φακέλων από κάθε κατηγορία δανείων και το αποτέλεσμα των καθυστερήσεων (αν δεν καλύπτονται από επαρκής προβλέψεις) αφαιρείται από τους βασικούς δείκτες φερεγγυότητας (CET1).

  • Το δειγματοληπτικό μέγεθος κάθε άλλο παρά μικρό είναι (μπορεί να φθάσει έως και το 20%) καθώς η προβολή των προβλέψεων θα αφορά το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Επίσης ελέγχονται καλύμματα, διαπραγματεύσιμες αξίες, παράγωγα, οτιδήποτε έχει σχέση με στοιχεία του ενεργητικού.
Σε δεύτερο χρόνο ο ισολογισμός της τράπεζας «στρεσάρεται» με βάση σενάρια μακροοικονομικών παραδοχών (βασικό – δυσμενές) τα οποία έχουν επίπτωση και στο οργανικό εισόδημα της τράπεζας. Το αποτέλεσμα αφαιρείται από τους δείκτες φερεγγυότητας οι οποίοι μπορεί να έχουν υψηλότερο βασικό επίπεδο, να είναι δηλαδή 100 με 250 μονάδες βάσης υψηλότεροι από το όριο.

  • Αντίθετα το τεστ αντοχής παραλείπει την διαδικασία εξέτασης των δανειακών χαρτοφυλακίων και προσαρμόζει το παραγόμενο εισόδημα στους δείκτες φερεγγυότητας.
  • Είναι μια σαφώς πιο ήπια διαδικασία για τα κεφάλαια καθώς το AQR αποτελεί προσέγγιση από «κάτω προς τα πάνω» χωρίς την δυνατότητα περιόδου προσαρμογής με κάποιο πλάνο κεφαλαιακών δράσεων.
  • Στο τεστ αντοχής του 2018 οι έως τώρα πληροφορίες θέλουν να αφαιρείται η επίπτωση του IFRS-9 και εν συνεχεία να διενεργείται ένα σενάριο στατικής απεικόνισης με βάση τα στοιχεία της χρήσης του 2017.
ΒΑΣ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δ.Ν.

BREAKING NEWS