MIGRE REAL ESTATE: 9μηνο και επάνοδος στη κερδοφορία....

MIGRE REAL ESTATE: 9μηνο και επάνοδος στη κερδοφορία....

Στα 58,3 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού της. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 1,9 εκατ. Αυλα περιουσιακά στοιχεία:0.  Επενδύσεις σε ακίνητα: 52,7 εκατ. Ταμειακά διαθέσιμα 3,3 εκατ. ευρώ.

 
ΜΙΓΡΕ: Επανήλθε στη κερδοφορία και στο +0,88 εκατ. ευρώ από ζημίες 5,1 εκατ. πέρυσι.
Στα 15,2 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεων από 21,6 εκατ. στο 2012. Μακροπρόθεσμες δανειακές 0.Προβλέψεις - λοιπές μακροπρόθεσμες: 12,8 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 1,54 εκατ.Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 0,9 εκατ. ευρώ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 42,22 εκατ. από 37 εκατ. στο 2012 και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανύπαρκτος.Στα 1,4 εκατ. οι θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Απασχολεί 9 άτομα και για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 293.000 ευρώ.
ΜΙΓΡΕ(Ι): Αποτιμάται σε 21 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,50.Διαπραγματεύεται τώρα στα 1,4900ευρώ, με ελάχιστο - μέγιστο 2013 στο 1,1700 και 1,9200 ευρώ. Ονομαστική αξία μετοχής 3,0000 ευρώ και λογιστική επίσης στα 3,0000 ευρώ.

Σ.Σ. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν εξέδωσε δελτίο τύπου δεν σημαίνει ότι πρέπει να το περιμένουμε για να ... πληροφορήσουμε τα του 9μήνου της... Όσο και να ψάξαμε, πουθενά δεν είχε γίνει αναφορά...


Δ.Ν.

BREAKING NEWS