ΧΑ – ταμπλό: Επιλογές, σχόλια και παρατηρήσεις-επισημάνσεις (27/1)

ΧΑ – ταμπλό: Επιλογές, σχόλια και παρατηρήσεις-επισημάνσεις (27/1)

epiloges

  • Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (άνω των 250 εκατ. ευρώ)
!ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πλην της ΔΕΗ που δεν μπορεί να την πάρει κανείς πλέον στα σοβαρά για τους γνωστούς λόγους, λίγες είναι οι περιπτώσεις που μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι αδικούνται στο ταμπλό σε βαθμό ανώτερο του κανονικού… Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε σε αυτή την κατηγορία την ΕΥΔΑΠ…  ‘Ολες σχεδόν παίζονται τεχνικά και αρκεί να εντοπίσει κανείς ή μάλλον να προσεγγίσει κατά το δυνατόν το εύρος της εκάστοτε βραχυχρόνιας κίνησης τους…

epiloges

  • Από τον χώρο της ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (100 μέχρι 250 εκατ. ευρώ)
!ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Επί του παρόντος δημιουργούν την νέα βάση τους στα πέριξ των 2,4500 με 2,5000 ευρώ και μάλλον θα “ταλαιπωρήσουν” όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν μαζί τους… Θεμελιωδώς δικαιολογούν μεγαλύτερη κφση 20% με 30% υψηλότερα στην παρούσα φάση… Ακριβαίνει και το πετρέλαιο…

epiloges

  • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 30 μέχρι 100 εκατ. ευρώ)
!ΑΝΕΜΟΣ+ΚΟΥΕΣ: Σε πτωτικές συνεδριάσεις δεν είναι άσχημη κίνηση το κτίσιμο μίας θέσης, ειδικά στην 2η…

!ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Η μετοχή της ναι μεν…, αλλά και την φροντίζουν και δεν την αφήνουν στο έλεος. Στο ταμπλό 1,1000 ευρώ και Book Value … 6,8500 ευρώ με τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία στα 400 εκατ,. και τα ΑΥΛΑ σε 5 εκατ. ευρώ…

!JP ABAΞ: Βελτιώνεται κάπως η εικόνα στο ταμπλό, αλλά η τιμή γράφει μόλις… 0,4890 και η book value 2,6200 ευρώ τουτέστιν υπάρχει μία απόσταση της τάξης του 435%… Και στο ένα ευρώ να έφθανε η κφση που θα αποκτούσε στα 78 εκατ. ευρώ θα απείχε όσο νάναι από τα 203 εκατ. ευρώ των ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ του ομίλου…

epiloges

  • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 10 μέχρι 30 εκατ. ευρώ)
!REDS: +70% εφέτος κι έχει δρόμο ακόμα… Μάλιστα, αν θέλουν διπλώνει κι από εδώ… Με την NAV στα 1,6500 ευρώ και στο …0,5190 ευρώ τώρα…

!ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στο ταμπλό στα … 0,7300 ευρώ και η book value στα… 3,5000 ευρώ, με δανειακή μόχλευση 0,3 επί των ιδίων κεφαλαίων της. Μετοχή που προσεχώς θα χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις.

epiloges

  • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ( μέχρι 10 εκατ. ευρώ)
!ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – ΡΕΒΟΙΛ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – AS.CO – ΓEBKA – ΕΛΒΕ – ΠΡΟΦ – ΕΚΤΕΡ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – SPACE – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Με αποτιμήσεις από 9,9 εκατ. ευρώ μέχρι 4,5 εκατ. ευρώ φυτοζωούν στο ταμπλό με την… αμέριστη συμπαράσταση διοίκησης και μεγαλομετόχων τους.

!PAPERPACK: Η εξαίρεση του κανόνα, με θαυμαστή βελτίωση σε επιχειρηματικό, χρηματοοικονομικό και χρηματιστηριακό χώρο…

______________

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Απόλυτη ησυχία χθες…


Δ.Ν.

BREAKING NEWS