ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η μετοχή ταλαιπωρεί και θα συνεχίζει να ταλαιπωρεί και να ταλαιπωρείται...

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η μετοχή ταλαιπωρεί και θα συνεχίζει να ταλαιπωρεί και να ταλαιπωρείται...
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Η μετοχή ταλαιπωρεί και θα συνεχίζει να ταλαιπωρεί και να ταλαιπωρείται για δύο ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους…

‘Οταν απελευθερωθεί από αυτούς, τότε θα ανέβει και η τιμή της από τα τρέχοντα χαμηλά της…

Από την μία … πλευρά ένα ποσοστό περί το 5%* που είναι υπό ρευστοποίηση και από την άλλη το πρόστιμο που θα της επιβληθεί και εικάζεται ότι θα είναι αξιοσημείωτο…

*Η πώληση σημαντικού ποσοστού που κατείχε ιδιώτης μέτοχος στο Φουρλή τελείωσε, ωστόσο έντονα ακούγεται στην αγορά ότι σειρά παίρνει σημαντικό ποσοστό που κατέχει ο ίδιος ιδιώτης μέτοχος στην Ελλάκτωρ.

Αν και τα δεδομένα των αποτιμήσεων δεν είναι τα ίδια, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι η πώληση των μετοχών θα είναι πιο δύσκολη καθώς αποτελεί κάλυμμα σε δάνειο για αγορά μετοχών που είχε συναφθεί στο παρελθόν.

Στον Φουρλή μέρος από το placement των μετοχών κατευθύνθηκε σε βασικούς μετόχους και στελέχη της εταιρίας. 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS