Χ.Α – ταμπλό: Επιλογές, σχόλια και παρατηρήσεις-επισημάνσεις (13/2)

Χ.Α – ταμπλό: Επιλογές, σχόλια και παρατηρήσεις-επισημάνσεις (13/2)
OΛOI οι traders που κινούνται λαμβάνοντες υπόψη τα ημερήσια διαγράμματα, μάλλον γνωρίζουν ότι ο ΔΤΡ όσο και οι 4 σεισμικές μετοχές του διατηρούν την ένδειξη “SHORT” και δεν έχουν δώσει ξεκάθαρασημεία για αλλαγή της τάσης τους…

 • ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ θα συμβεί στην περίπτωση που ο ΔΤΡ ξεπεράσει την αντίσταση των 780 μονάδων (τώρα στις 740)…
 • Ο τίτλος της AΛΦΑ τα 1,8200 ευρώ (τώρα στα 1,6700 ), της ΕΤΕ τα 0,2330 ευρώ (τώρα στα 0,2270)
 • Της ΕΥΡΩΒ τα 0,6050 ευρώ (τώρα στα 0,5710) και της Πειραιώς τα 0,1860 ευρώ (τώρα στα 0,1760).
epiloges

 • Από τον χώρο της ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (άνω των 250 εκατ. ευρώ)
!ΟΤΕ: ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET

Χρήση20162017
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 19 18
EPS (Median) 0,58 0,67
EPS GROWTH (Median) 20,00 % 14,27 %
P/E (Median) 14,87 12,89
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 1,89 % 2,67 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2017 31/12/2018
______

Η μετοχή προορίζεται για διψήφια νούμερα βασιζόμενη στα θεμελιώδη του οργανισμού και στα διαρκώς βελτιούμενα χρηματοικονομικά μεγέθη που μπορούν προσεχώς να δείχνουν μέχρι και “Μηδενισμό” του τραπεζικού δανεισμού του… Ανακοινώνει τα αποτελέσματά του για το 2016 στις 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017…

 • Την αύξηση της τιμής-στόχου για την μετοχή του στα 12,9000 από 12,5000 ευρώ έχει γνωστοποιήσει σε έκθεσή της η Deutsche Bank.
 • Η Alpha Finance έχει δώσει τιμή στόχου 11,0000 ευρώ, η UBS 11,7000 ευρώ, η Eurobank Eq. 11,4000 ευρώ
 • Ενώ ο τίτλος αποτελεί TOP PICK για τις ΒΕΤΑ, ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, EUROXX κ.ά.
 • Η τιμή τώρα στα 8,6000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 8,3900 και 9,1400 ευρώ με μέσο όρο τα 8,7800 και -3,70%… Η κφση 4,21 δισ. ευρώ…
!ΕΥΔΑΠ: ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET

Χρήση20162017
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 2 2
EPS (Median) 0,43 0,42
EPS GROWTH (Median) -2,56 % -2,85 %
P/E (Median) 11,84 12,19
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 4,22 % 4,10 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2017 31/12/2018
________

Οι Λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στο…6μηνο σε +49,1 εκατ. € από +17,8 εκατ. € το αντίστοιχο  του 2015. Οι Επενδυτικές στα 576 χιλιάδες €, οπότε αντιλαμβάνεσθε και το ύψος των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ..

 • Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 942 εκατ. ευρώ, χωρίς τραπεζικά ανοίγματα και με τρέχουσα αποτίμηση της τάξης των 557 εκατ. ευρώ. (ΒΟΟΚ VALUE 8,8500 ευρώ και στο ταμπλό… 5,2300 ευρώ)…
 • Η τιμή τώρα στα 5,2300 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 5,0400 και 5,6500 ευρώ με μέσο όρο τα 5,3500 και -6,27%…
 • H ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε στις εννεαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις ζημία απομείωσης 17 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ΑΤΤΙΚΗΣ Τράπεζας. Θα περιλαμβάνεται στις ετήσιες καταστάσεις.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ αποτελέσματα στις 7 Απριλίου ημέρα Παρασκευή
_______

epiloges

 • Από τον χώρο της ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (100 με 250 εκατ. ευρώ)
!ΦΟΥΡΛΗΣ: ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET

Χρήση20162017
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 7 7
EPS (Median) 0,26 0,32
EPS GROWTH (Median) 85,71 % 36,67 %
P/E (Median) 16,88 13,72
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 2,23 % 2,23 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2017 31/12/2018
_______

 • Πρώτη θετική την Παρασκευή με άνοδο…0,9% στα 4,2500 (χαμηλό ημέρας) ενώ είχαν προηγηθεί (5) σερί αρνητικές παρουσίες στο ταμπλό που του είχαν κοστίσει την υποχώρηση της τιμής του από τα 4,5700-4,5200 στα 4,2200 ευρώ. Χαμηλό – υψηλό 2017 στα 3,9500 – 4,5800 ευρώ με μέσο όρο 4,2800 και +4,17% εφέτος..
epiloges

 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 30 μέχρι 100 εκατ. ευρώ)
!ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-απάντηση: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να (επ)ακολουθήσει αναγκαστικά Δημόσια Πρόταση μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη… Εκτιμούμε, ότι μάλλον σαν… μήνυμα προς κάποιον τρίτο θα πρέπει να εκληφθεί…

 • Η τιμή τώρα στα 3,4200 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 3,0400 και 4,0000 ευρώ με μέσο όρο τα 3,2500 και +0,88%…
epiloges

 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (από 10 μέχρι 30 εκατ. ευρώ)
!REDS: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,6500 ευρώ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 1,3100 ευρώ και στο ταμπλό …0,4910 (την είχαν και …0,3000 ευρώ)

 • Η τιμή τώρα στα 0,4910 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 2017 στα 0,3000 και 0,5500 ευρώ με μέσο όρο τα 0.4500 ευρώ και +61%…
epiloges

 • Από τον χώρο της ΜΙΚΡΟΥΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (μέχρι 10 εκατ. ευρώ)
!Σκέτη αφασία…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS