ΜYTIΛΗΝΑΙΟΣ: Μια εταιρία, τρεις δραστηριότητες και ένα υποσχόμενο μέλλον για τους επενδυτές

ΜYTIΛΗΝΑΙΟΣ: Μια εταιρία, τρεις δραστηριότητες και ένα υποσχόμενο μέλλον για τους επενδυτές
Όμιλος παντός καιρού, με το Αλουμίνιο να οδηγεί δυνατά την κερδοφορία το 2017
  • Εκτιμάται, ότι οι συγχωνεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί περί τον Ιούνιο 
Αν είναι για κάτι που το επάγγελμα του αναλυτή έχει ενδιαφέρον είναι η παρακολούθηση επιχειρήσεων που ξεκινούν από το μηδέν και κάποια στιγμή φθάνουν σε ένα μέγεθος που μέχρι πρότινος θα μπορούσε να θεωρηθεί αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα. Η εξέλιξη πάντα έχει ενδιαφέρον, η εξέλιξη έχει προσπάθεια, έχει απόδοση αλλά και ρίσκο. Μια τέτοια εταιρία είναι η Μυτιληναίος.

Ήταν στις 6 Φεβρουαρίου του 1995 όταν η εταιρία Μυτιληναίος αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 85.405.000 δρχ. (250,6 χιλιάδες ευρώ), εκδίδοντας 341.620 νέες ανώνυμες μετοχές μετιμή διάθεσης 1.200 δρχ. για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στην Παράλληλη Αγορά.

Έκτοτε πέρασε πολύς καιρός στον οποίο συνέβησαν πολλά και σημαντικά: το 1997 η εταιρία πέρασε στην Κύρια Αγορά, λίγο αργότερα το 1998 απέκτησε τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ, το 2005 απέκτησε το Αλουμίνιο της Ελλάδος, το  2007 ξεκίνησε με την Endesa  την κατασκευή τριών θερμικώνεργοστασίων ενέργειας, το 2010 απέκτησε τον έλεγχο της EndesaHellas και τέλος το 2015 ο όμιλος μπήκε στην εμπορία φυσικού αερίου και ενίσχυσε την παρουσία του στην λιανική ρεύματος.

Για να τα λέμε και όλα, στην πορεία υπήρχαν και αστοχίες: ΕΛΒΟ και Sometra ήταν δύο εγχειρήματα που δεν περπάτησαν ωστόσο οι ζημιές κόπηκαν μαχαίρι και η ζωή συνεχίστηκε.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχω την τύχη να παρακολουθώ από κοντά αυτή την εξέλιξη στην καθιερωμένη πλέον συνάντηση των αναλυτών. Σε αυτή την συνάντηση αναλύονται οι προοπτικές της τρέχουσας χρονιάς και παρά το πρωτόκολλο της διαδικασίας ή συζήτηση έχει πάντα ενδιαφέρον αφού η συζήτηση τείνει να επεκτείνεται και σε άλλους ευρύτερους τομείς της πολιτικοοικονομικής επικαιρότητας. Να λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το μέλλον για τον όμιλο και που πάνε τα πράγματα το 2017:

  • Η συγχώνευση: Αφενός η ενοποίηση σε μια οντότητα όλων των δραστηριοτήτων του ομίλου βοηθάει την καλύτερη διαχείριση των ταμειακών ροών, δημιουργεί οικονομίες κλίματος και δίνει χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα διαπραγμάτευσης. Εκτιμάται ότι το άμεσο όφελος που θα προκύψει θα ανέλθει 21 εκατ. ευρώ το οποίο θα εξοικονομηθεί από τα λειτουργικά αποτελέσματα. Επιπλέον θα μπορούσε να περιορίσει την έκπτωση αποτίμησης στο χρηματιστήριο που συνήθως έχουν οι εταιρίες συμμετοχών λόγω πολυπλοκότητας και λόγω της μη ενοποίησης των ταμειακών ροών.
  • Αλουμίνιο:Ήδη έχει ξεκινήσει η πώληση ποσοτήτων για το 2018 οι τιμές συνεχίζουν την άνοδο τους προς τα 1.900 δολάρια ο τόνος. Στην προθεσμιακή αγορά παρατηρούνται και φαινόμενα cotango (εξισορροπητική κερδοσκοπία μεταξύ διαφορετικών συμβολαίων). Στην άνοδο της τιμής έχει συμβάλει και η μείωση της παραγόμενης προσφοράς κατά 6% από την Κίνα μετά τους περιορισμούς στην παραγωγή ενέργειας για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Με το κόστος στα 1270/1290 $/τόνο η συνεισφορά στα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ για φέτος και αν συνεχιστεί η εικόνα των υψηλών τιμών ενδέχεται σύντομα να κλείσει και ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγής του 2018.
  • ΜΕΤΚΑ: Τα μεγέθη είναι σε επιβράδυνση ωστόσο πρόσφατα η εταιρία ανακοίνωσε δύο νέα έργα (Λιβύη και Γκάνα). Η ΜΕΤΚΑ έχει βάθος έργων για τα επόμενα δύο χρόνια, η συνεισφορά της δεν θα είναι μικρότερη από 60 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά αποτελέσματα.
  • Ενέργεια:Η βελτίωσητων μεριδίων αγοράς στην λιανική και οι ικανοποιητικές τιμές οριακής μονάδας έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για φέτος ανεβάζοντας τα λειτουργικά κέρδη στα 61 εκατ. ευρώ. Η μεταβατική κατάσταση με τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας ωστόσο καθιστά την επόμενη χρονιά ρευστή ως προς το προβλεπόμενο μέγεθος.
  • Κερδοφορία: Με όλα πλέον στον ισολογισμό και χωρίς μειοψηφίες η τελική γραμμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 150 εκατ. ευρώ. Σε μια συνδυασμένη αποτίμηση 900 εκατ. ευρώ (Μυτιληναίος σε μειοψηφίες ΜΕΤΚΑ) ο πολλαπλασιαστής κερδών στις 9 φορές δεν συνιστά ιδιαίτερα απαιτητική αποτίμηση ειδικά αν συνδυαστεί με τις 6,3 φορές την επιχειρηματική αξία (EV) προς τα εκτιμώμενα EBITDA.
  • Μέρισμα: Οι δυνατότητες ενοποίησης θα επαναφέρουν τακτικές μερισματικές διανομές παρά το σχετικά «εχθρικό» φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα. Πρόθεση είναι τα 50 λεπτά να αποτελέσουν βάση σε μια λογική διανομής του 35% του καθαρού αποτελέσματος του ομίλου ξεκινώντας από την χρήση του 2017.
  • Ομόλογο: Είναι μια πιθανότητα αν η τιμολόγηση του γίνει σε πιο ανταγωνιστικό επιτόκιο από αυτό που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες. Αν θα γίνει μια τέτοια κίνηση χρονικά θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων. Στόχος του ομίλου είναι ο ισολογισμός να έχει μέγιστη μόχλευση όσο δύο φορές τα λειτουργικά κέρδη (2017: 300 εκατ. ευρώ) ωστόσο αν προκύψουν ευκαιρίες θα μπορούσε άνετα να ανέβει και στις τέσσερις φορές.
Δεδομένης της ταχύτερη των αναμενομένων διαδικασίας της συγχώνευσης εκτιμάται ότι οι συγχωνεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί περί τον Ιούνιο έναντι του αρχικού πλάνου που προέβλεπε μια εταιρία στο τέλος Αυγούστου. Μάλιστα τα αποτελέσματα εξαμήνου θα έχουν ενιαία μορφή ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο όμιλος θα επιστρέψει στις τριμηνιαίες τακτικές ανακοινώσεις μεγεθών θέλοντας να ενισχύσει το βαθμό πληροφόρησης που θα προκύπτει από την νέα δομή του ομίλου. Προς το παρόν προέχει η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2016 η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Πέμπτη 23 Μαρτίου.

Του Μάνου Χατζηδάκη (δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
http://www.bankingnews.gr/


Δ.Ν.

BREAKING NEWS