Οι νέες τεχνικές βραχυχρόνιες προσεγγίσεις για ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ και άλλα τινά...

Οι νέες τεχνικές βραχυχρόνιες προσεγγίσεις για ΒΙΟ, ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ και άλλα τινά...
Kαλό μήνα...

Το επίπεδο των 1720 μονάδων στην παρούσα φάση συντηρείται σαν στήριξη και μόνο διάσπαση θα μπορούσε να δώσει κάποια καλύτερη διόρθωση στο 1713 ή στο 1689. Πλησιέστερη αντίσταση το αντίστοιχο των 1742 μονάδων, που με κατοχύρωση θα μπορούσε και πάλι να δοκιμάσει το 1757... 

O OΠΑΠ αύξησε στροφές δείχνοντας ότι μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στα 8,730 ευρώ ενώ και ο ΟΤΕ με την ΔΕΗ μπορούν να βοηθήσουν τεχνικά τον δείκτη.

Η ΕΥΡΩΒ δείχνει ότι μπορεί και πάλι να τεστάρει το 0,6590 ενώ η ΒΙΟΧΑΛΚΟ σταθερά χωνεύει τα επίπεδα πριν δοκιμάσει διάσπαση των 1,8500.

Ο ΜΥΤΙΛ έπιασε και στον μεγάλο του στόχο χωρίς να δείχνει σημάδια διόρθωσης. Οι δημοπρασίες είχαν σχεδόν το 1/3 του τζίρου με τους αγοραστές να κάνουν την εμφανισή τους και λόγω MSCI.

Intraday position long stop 1654 - Support: 1722, 1715, 1700 και Resist.: 1742, 1757, 1775

GBP - 60min chart & Comments: Το κλείσιμο βρήκε το ζευγάρι κάτω από την στήριξη του 1,2400. Τα επίπεδα των 1,2364 και 1,2350 είναι οι κοντινές στηρίξεις που με διάσπαση θα βγάλουν συνέχιση της κίνησης με επόμενο στόχο το 1,2280. Κοντινή αντίσταση το 1,2414 και 1,2445 με κύρια το 1,2470

EUR/USD - 60 min. chart & Comments: Tο 1,0570 αποτελεί την κύρια στήριξη που μόνο με διάσπαση μπορεί να τεστάρει το 1,0550 ή το 1,0517. Το 1,0595 είναι η κοντινή αντίσταση που με διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει το 1,0622 ή το 1,0640

DAX - 60 min. chart & Comments: Tο 11850 είναι κοντινή αντίσταση που μόνο κατοχύρωση θα δώσει άμεσα συνέχιση στο 11890-11910 που είναι και κύρια. Κοντινή στήριξη το 11802 και 11776 ενώ διάσπαση του τελευταίου μπορεί να μας δώσει το 11727

S&P 500 - 60 min. chart & Comments Tα 2348-2351 και τα 2369-2371 είναι τα δύο βασικά μας επίπεδα, που κατοχύρωση θα δώσουν λύση με στόχο σε πρώτη φάση το 2385 ή 2335 αντίστοιχα

Dow Jones - 60 min. chart & Comments: To 20845 είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση σε ώρα μπορεί να δώσει συνέχιση στο 20930. Κοντινή στήριξη 20776 που με κατοχύρωση θα τεστάρει το επίπεδο περί τις 20730 μονάδες...

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - FAST FINANCE SEC

Δ.Ν.

BREAKING NEWS