OMIΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 6ΜΗΝΟ: Τα συν, τα πλην κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα

OMIΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 6ΜΗΝΟ: Τα συν, τα πλην κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα

Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε η βελτίωση
αποτελεσμάτων του Ομίλου Τιτάν. Ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών ανήλθε σε €773,8 εκ.,
παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το
πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά
18,9% και ανήλθαν σε €142,1 εκ.

Τα καθαρά κέρδη
μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για
φόρους αυξήθηκαν κατά 51,4% και ανήλθαν σε
€13,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €9,2 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, οι λειτουργικές
ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €17 εκ. έναντι
ταμειακών ροών €66 εκ. την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αναγκών
σε κεφάλαια κίνησης, κυρίως στις ΗΠΑ, όπου
σημειώθηκε σημαντική αύξηση των πωλήσεων,
καθώς και λόγω των μεγαλύτερων συγκριτικά
επενδύσεων του Ομίλου φέτος.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2017
διαμορφώθηκε στα €787 εκ., υψηλότερος κατά €126
εκ. έναντι του δανεισμού στις 31/12/2016. Σημαντική
επίδραση στα επίπεδα δανεισμού είχαν η διανομή
μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους
συνολικά €93,1 εκ. στους μετόχους εντός του
δεύτερου τριμήνου το 2017.

Τον Απρίλιο του 2017, υπεγράφη στο Λονδίνο νέα
σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου σε ευρώ και άλλα
νομίσματα μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας του
Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και
κοινοπραξίας ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών
ιδρυμάτων, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν.
Το συνολικό ύψος του ανέρχεται σε €300 εκατ. και έχει
διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Το δάνειο θα
χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση
πιστωτικών γραμμών και για τη χρηματοδότηση
γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Τον Μάιο του 2017, ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Standard & Poor’s αναγνωρίζοντας τη
βελτίωση των αποτελεσμάτων και τις προοπτικές του
Ομίλου αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του
Τιτάνα σε «ΒΒ+» με σταθερή προοπτική.

Η μετοχή της Εταιρίας έκλεισε στις 30.06.2017 στα
€24,77 καταγράφοντας αύξηση 11,1% από τις
31.12.2016. Κατά την αντίστοιχη περίοδο, ο Γενικός
Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) αυξήθηκε
κατά 28,0%.

_______________________________

ΤΙΤΑΝ (1): Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2017 διαμορφώθηκε στα €787 εκατ.ευρώ, υψηλότερος κατά €126 εκατ.. έναντι του δανεισμού στις 31/12/2016.

  • Σημαντική επίδραση στα επίπεδα δανεισμού είχαν η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους συνολικά €93,1 εκατ. στους μετόχους εντός του δεύτερου τριμήνου το 2017.
ΤΙΤΑΝ(1): Ασχολίαστο…

ΤΙΤΑΝ(2): Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 79,84 εκατ. από 124 εκατ. ευρώ…

Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες -108,36 εκατ. από  από  -55,12 εκατ. ευρώ.

  • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 28,5 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ 69 εκατ. ευρώ.
ΤΙΤΑΝ(2): Ασχολίαστο…ΤΙΤΑΝ(3): Αποτιμάται σε 2 δισ. ευρώ περίπου με τα κέρδη του 6μηνου στα φτωχά 14 εκατ. ευρώ, με ebitda περί τα 142 εκατ. ευρώ, τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ να έχουν μειωθεί σε 1,4 δισ. ευρώ (ΑΥΛΑ στα 350 εκατ.), με πωλήσεις περί τα 775 εκατ. ευρώ.

  • Ο καθαρός δανεισμός στα 785 εκατ. ευρώ, το προσωπικό ανέρχεται σε 5524 άτομα (από 5615). ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ οι ελεύθερες ταμειακές ροές στο ύψος των 28,5 εκατ. ευρώ…
  • ΓΕΝΙΚΑ ένας μέτριος (αρκετά θα λέγαμε) απολογισμός για το 6μηνο…
  • ΥΨΗΛΕΣ αμοιβές 4,11 εκατ. ευρώ(!)…
  • ΜΗΝ ξεχνάμε και την επιστροφή κεφαλαίου που πραγματοποίησε και η οποία αφαίρεσε από τα ΙΔΙΑ Κ/Φ ποσο περί τα 84 εκατ. ευρώ…
Αποθέματα: 273.222.οοο από  248.924.000
Απαιτήσεις από πελάτες: 121.388.000 από 123.466.000
Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωμές: 85.260.000 από 72.642.000 ευρώΔ.Ν.

BREAKING NEWS