Ποιο και γιατί είναι το πιο επιθετικό χαρτί του FTSE-25 και παραμένει η μετοχή «ελατήριο»!

Ποιο και γιατί είναι το πιο επιθετικό χαρτί του FTSE-25 και παραμένει η μετοχή «ελατήριο»!

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξει κανείς ένα χαρτοφυλάκιο με μετοχές που θα διαφοροποιηθούν από την απόδοση της αγοράς όπως αυτή εκφράζεται από τους βασικούς δείκτες του χρηματιστηρίου.

  • Οι αρχικές επιλογές βασίζονται σε κερδοφορία, προοπτικές και αξία της επιχείρησης, δεδομένα δηλαδή που εμείς οι αναλυτές προσπαθούμε με τις εκτιμήσεις μας να αποδώσουμε σε ένα μοντέλο αποτίμησης.
  • Μετά είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου σε αξίες: Μετοχές, ομόλογα μετρητά ή ακόμα και δυνητικά ανοίγματα σε μόχλευση για μεγαλύτερες συγκινήσεις.
  • Και τέλος υπάρχει και ο δείκτης beta που δείχνει το βαθμό προσαρμογής της μετοχής σε ένα δείκτη. Σχεδόν πάντα αφορά το βασικό δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου.
Οι  επιθετικοί επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου κινούνται γύρω από τα χαρτιά με την πιο ζωηρή συμπεριφορά, αυτά δηλαδή που τρέχουν το δείκτη με τις διακυμάνσεις τους λόγω υψηλού ειδικού βάρους κεφαλαιοποίησης και έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας στην μεταβλητότητα της αγοράς.

Το επιθετικό χαρτοφυλάκιο έχει  υψηλότερο ρίσκο επειδή ακριβώς ο βαθμός ευαισθησίας του είναι υψηλότερος από αυτόν που προσδιορίζει ο δείκτης αναφοράς της ελληνικής αγοράς.

Για τους επαγγελματίες διαχειριστές αυτό δεν είναι αδιάφορο καθώς η απόδοση τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο συγκρίνεται και αξιολογείται με τους δείκτες.

Αν είναι καλύτερη τότε οι πελάτες τους έχουν λόγο να συνεχίσουν να διατηρούν τα μερίδια τους και οι διαχειριστές να ελπίζουν σε μπόνους υπερ-απόδοσης.

Σε ανοδικές αγορές ένα επιθετικό χαρτοφυλάκιο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να «διακριθεί» έναντι του συνόλου της αγοράς και να υπεραποδώσει.Εννοείται πως σε μια πτωτική αγορά οι συνέπειες είναι περίπου καταστροφικές για εμμονικούς διαχειριστές.

Η Τράπεζα Πειραιώς ειδικά με τιμή 3,05 δεν είναι απλώς το πιο επιθετικό χαρτί του FTSE-25 αλλά παραμένει η μετοχή «ελατήριο» ολόκληρης της Αγοράς!  Από τις μη τραπεζικές ΔΕΗ, και Viohalco είναι οι πιο ζωηροί από τον εμποροβιομηχανικό κλάδο με συντελεστές από 1,12 έως 1,09.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 11 εταιρίες που κινούνται με μία έως και δύο ταχύτητες χαμηλότερες από αυτό που κάνει ο Γενικός Δείκτης έχοντας συντελεστή κάτω από 0,6.

Η λιγότερο εξαρτημένη μετοχή από τις επιδράσεις της μεταβλητότητας του Γενικού Δείκτη είναι η μετοχή της Σαράντης (0,19) και ακολουθείται από την CocaCola (0,33) και την μετοχή της Τιταν (0,39).

  • Αν επομένως το στοίχημα έως το τέλος του έτους είναι οι 1.000 μονάδες ή 17% από τα τρέχοντα επίπεδα η επιλογή μιας από τις πέντε τράπεζες θα έχει δυνητική απόδοση από 52% έως 39%.
  • Αν όμως ο στόχος είναι οι 700 μονάδες οι παραπάνω αποδόσεις γίνονται αρνητικές και οι ζημιές πολύ δύσκολο να ανακτηθούν ακόμα και σε μεσοπρόθεσμο βάθος χρόνου.
  • Ορθότερη ίσως στρατηγική θα ήταν η υιοθέτηση μετοχών με Beta που να ακουμπά και στα δύο άκρα του εύρους…
  • ή να περιέχει επιλογές από όλο το φάσμα των γρήγορων ή αμυντικών χαρτιών του FTSE-25 και πάντα σε συνάρτηση με τα προσδοκώμενα θεμελιώδη που διαμορφώνουν και την βασική τάση των μετοχών σε αυτή την κατηγορία των αγοράς.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS