J.P.Αβαξ: Τι δείχνει η ακτινογραφία του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2017

J.P.Αβαξ: Τι δείχνει η ακτινογραφία του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2017
ΑΒΑΞ: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου βάσει υπογεγραμμένων μόνο συμβάσεων και πιστοποιημένων εργασιών υπερβαίνει το €1,5 δις την 30.06.2017, με τα έργα του εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο του συνόλου. O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 19,5% και ανήλθε σε €323,5 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €270,6 εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

ΑΒΑΞ(1): Σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2017 έφτασε τα €22,7 εκ έναντι €20,3 εκ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου περιορίστηκε περαιτέρω στα €12,7 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €15,4 εκ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

  • Σε ενοποιημένη, πρό φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος €10,0 εκ έναντι κέρδους €4,9 εκ το 2016. Επισημαίνεται ότι η φορολογία του α’ εξαμήνου του 2016 ήταν πιστωτική κατά €7,6 εκ λόγω της ευνοϊκής επίδρασης από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να είναι υψηλότερα από το πρό φόρων κέρδη.
ΑΒΑΞ(2): Η ύπαρξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων στο α’ εξάμηνο του 2017 οδήγησε σε φορολογική επιβάρυνση ύψους €6,0 εκ, περιορίζοντας το καθαρό κέρδος του Ομίλου μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2017 σε €3,9 εκ έναντι €21,0 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

  • Τα EBITDA παρουσιάζουν κάμψη στο α’ εξάμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, ανερχόμενα σε €24,5 εκ έναντι €40,1 εκ, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μειωμένης απόδοσης των κύκλου εργασιών σε επίπεδο μεικτού κέρδους.
  • Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €12,6 εκ στη διάρκεια του του α’ εξαμήνου του 2017, ανερχόμενος σε €498,9 εκ την 30.06.2017 έναντι των €486,3 εκ στο τέλος του 2016.
ΑΒΑΞ(3): Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2017 διαμορφώθηκαν σε €124,3 εκ έναντι €115,8 εκ στο τέλος του 2016, ενισχυμένα λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου.

  • Η ελεύθερη ταμειακή ροή επίσης παρέμεινε αρνητική στο α’ εξάμηνο του 2017, περιορίζοντας την εκροή στο ποσό των €12,6 εκ σε σχέση με την εκροή ύψους €34,7 εκ που καταγράφηκε στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 46,6 εκατ. ευρώ και έχει το μεγάλο πρόβλημα με τον δανεισμό του (4 φορές τα ίδια κεφάλαια, αλλά μπορεί και να τον εξυπηρετεί.) Με p/bv 0,37 και πιθανώς μονοψήφιο πολλπλασιαστή κερδών ίσως και κάτω του 6.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS