Inform ΛΥΚΟΣ: Φτωχή κερδοφορία, υγιείς δείκτες και χαμηλή αποτίμηση

Inform ΛΥΚΟΣ: Φτωχή κερδοφορία, υγιείς δείκτες και χαμηλή αποτίμηση
ΙΝFORM ΛΥΚΟΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, παρουσίασαν οριακή μείωση κατά -0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν σε € 31,8 εκατ. έναντι € 31,9 εκατ., παρά την πίεση τιμών στα παραδοσιακά προϊόντα, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα, από την προσφορά στην αγορά νέων καινοτόμων υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και από την προσθήκη νέων συμβάσεων αποστολής λογαριασμών.

Τα EBITDA του Ομίλου, μειώθηκαν οριακά κατά € 0,1 εκατ. ή -4,8% και έφθασαν τα € 2,8 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

 Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), μειώθηκαν κατά € 0,2 εκατ. ή -22,1%, ως συνέπεια των υψηλότερων αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016,
 Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 263 χιλ. έναντι € 522 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016,
 Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι € 344 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

  • Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές στο Α΄ εξάμηνο του 2017, ισχυροποιήθηκαν φθάνοντας τα € 1,5 εκατ., έναντι αρνητικών € -0,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
  • Ο δε καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 17,1 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017, οριακά αυξημένος έναντι € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 48,3 εκατ. από 49,8 εκατ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται στη καταβολή συνολικού μερίσματος 1,4 εκατ. ευρώ (0,0700 ανά μτχ).

Για αμοιβές της ελίτ κατεβλήθη το ποσό των 275 χιλ. ευρώ. Αποτιμάται στο ταμπλό σε 15,6 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,7580 ευρώ με χαμηλό/υψηλό 2017 στα 0,4270 και 0,8800 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS