FRIGOGLASS: Να πήγαινε και τίποτα καλά...

FRIGOGLASS: Να πήγαινε και τίποτα καλά...
Με price to book στο 2,32  και δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 2,22...
ΦΡΙΓΟ - 9μηνο 2013:

Σύνολον ενεργητικού 624,5 εκατ. ευρώ.

  • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 205,1 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 42,5 εκατ. ευρώ, αποθέματα 134,5 εκατ. ευρώ.
  • ΣΕ 118,2εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (έναντι των 108,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) και στο ταμείο 66,7 εκατ. ευρώ.

FRIGO: Στα 468,6 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του.

  • Δανεισμός μακροπρόθεσμος 250 εκατ. ευρώ - προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 35 εκατ. ευρώ, Βραχυπρόθεσμες δανειακές 88,3 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 95 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 122,16 εκατ. ευρώ από 118,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012.
Κέρδη 1,65 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 395,7 εκατ.ευρώ, με τα EBITDA σε 52,8 εκατ. ευρώ.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αρνητικές κατά 22 εκατ. ευρώ.
  • Με τον δείκτη P/BV στο 2,32 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 2,22..

ΦΡΙΓΟ(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ.

Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ και των δ/ντικών της στελεχών στο 6μηνο κατέβαλε το ποσό των 1,95 εκατ. ευρώ.
Απασχολεί προσωπικό 5982 ατόμων έναντι 6738 πέρυσι.

Αποτιμάται σε 283,3 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2,32. Διαπραγματεύεται τώρα στα 5,6000 ευρώ, με ελάχιστο - μέγιστο 2013 στα 3,8400 - 6,6300 ευρώ.

    • Στη 3ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 2,6000 και 9,3700 ευρώ με μέσο όρο τα 5,5100 ευρώ και στο -28,84%. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στο 0,3000 και την λογιστική του στα 2,4100 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS