Ο γρίφος, η ΔΕΗ, η θεωρία, το κακό, η μέθοδος και το παράδειγμα...

Ο γρίφος, η ΔΕΗ, η θεωρία, το κακό, η μέθοδος και το παράδειγμα...
ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ μερισμάτων είναι η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών να προτιμούν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

 • Κανονικά θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο το εάν θα πάρουν τα κέρδη σε μορφή μερίσματος ή αυξημένης αξίας της επιχείρησης λόγω της επανεπένδυσης.
 • Σε μια αποτελεσματική αγορά η αξία της επιχείρησης δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται ούτε από το πως η επιχείρηση χρηματοδοτείται ούτε από την μερισματική της πολιτική.
 • Αντιθέτως πολλές μελέτες βρίσκουν ότι οι επενδυτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα.
ΔEH: Προθεσμία επτά ημερών έχει η ΔΕΗ για να διασφαλίσει το άνοιγμα της γραμμής χρηματοδότησης από τις τράπεζες και παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της.

 • Η ΔΕΗ επείγεται για την έγκριση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει δύο ομόλογα, ένα που λήγει τον Φεβρουάριο και ένα τον Απρίλιο, και είναι έτοιμη να ενεχυριάσει 300 συμβάσεις πελατών της μέσης τάσης, αλλά και να διαπραγματευθεί με τις τράπεζες και συμβάσεις πελατών υψηλής τάσης, προκειμένου να ανοίξει γραμμή πίστωσης.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΜΕΧΑ: Από τις αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, με την εκλογή (κατά αλφαβητική σειρά) των: Θανάσης Βλαχόπουλος (9 ψήφοι), Παύλος Δεπόλας (14 ψήφοι), Σπύρος Κυρίτσης (13 ψήφοι), Αλέξανδρος Μωραϊτάκης (9 ψήφοι), Νίκος Πετροπουλάκης (15 ψήφοι), Τζουζέπε Τζιάνο (12 ψήφοι), Βαγγέλης Χαρατσής (14 ψήφοι) και Νίκος Χρυσοχοϊδης (16 ψήφοι). Στη διαδικασία ψήφισαν 21 μέλη. Το νέο Δ.Σ. θα συνέλθει εκ νέου την Παρασκευή με στόχο την εκλογή προέδρου.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ (τεχνικά): Για τον Γενικό Δείκτη οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 667 και 698 μονάδες και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,99%), που άφησε πίσω του τις 1741 και 1757 μονάδες, η επόμενη “μάχη” αναμένεται να δοθεί στις 1780 – 82 και 1797 μονάδες.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ REDS

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,382 0,509 20,48
30 ημερών 0,300 0,509 66,11
3 μηνών 0,300 0,509 63,93
6 μηνών 0,293 0,509 25,94
12 μηνών 0,280 0,509 47,49

ΘEΩΡΙΑ Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient market theory): Είναι μια θεμελιώδης οικονομική θεωρία που ορίζει ότι οι χρηματαγορές είναι διαρκώς πλήρως ενημερωμένες, δηλαδή, οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν πλήρως κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία κατά τρόπο αποτελεσματικό και αλλάζουν συνεχώς προκειμένου να ενσωματώσουν οποιαδήποτε νέα πληροφορία προκύψει.


 • Γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατο να νικήσει κάποιος την αγορά χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία αφού αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία, έχει ήδη προεξοφληθεί και ενσωματωθεί στην τιμή του χρεογράφου.
 • Αυτό είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλου αριθμού ορθολογικών επενδυτών οι οποίοι αναλύουν και αξιολογούν διαρκώς τα χρεόγραφα που διαπραγματεύονται στην αγορά.
 • Εάν η αγορά μιας μετοχής είναι αποτελεσματική σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας επενδυτής δεν μπορεί να επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις.
ΚΑΚΟ: ‘Εχει παραγίνει το κακό με το πρωτοφανές σπρώξιμο σε 2-3 ονομαστές και μη εξαιρετέες μετοχές, σε βαθμό μάλιστα προκλητικό που υποτιμά την νοημοσύνη μας… Δεν το αντιλαμβάνονται, ότι εκτίθενται ακόμα περισσότερο στα μάτια μας; Γιατί δεν μασάνε όλοι σανό βρε παιδιά… ‘Ελεος… Μάλιστα στις συγκεκριμένες όλα βαίνουν πρίμα και κανένα πρόβλημα δεν τις βασανίζει.

ΚΡΙ ΚΡΙ: ‘Εχει αποκτήσει κινητικότητα  στο 4,8% το εύρος διακύμανσης χθες και το κυριότερο με 18,5 χιλ. τεμάχια… ΧΑΜΗΛΟ-ΥΨΗΛΟ 1,8400 -1,9300 και τελικά στα 1,8700 στο -1%…

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ / Εμφανές κόστος (Explicit cost): Είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων τους.

 • Παράδειγμα: Οι δαπάνες για αμοιβές του εργατικού δυναμικού, για την αγορά πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, για τη μεταφορά των προϊόντων κτλ.
 • Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους (περιλαμβανομένου του φυσιολογικού κέρδους) αποτελεί το οικονομικό κόστος που είναι ουσιαστικά το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης για την παραγωγή του προϊόντος.
ΜΕΘΟΔΟΣ Αποτίμησης FIFO (FIFO (First in, First out)): FIFO είναι μια λογιστική μέθοδος προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων και της αξίας των αποθεμάτων σε μια επιχείρηση.

 • Σύμφωνα με τη μέθοδο FIFO, το απόθεμα μιας εταιρείας αποτιμάται με βάση την υπόθεση ότι τα πρώτα εμπορεύματα που αγοράστηκαν είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν.
 • Δηλαδή, τα παλαιότερα αγαθά που βρίσκονται στην αποθήκη είναι και τα πρώτα που θα εξέλθουν από αυτή, όπως προκύπτει και από το όνομα First In – First Out.
 • Παράδειγμα:

Έστω ότι στην αρχή της λογιστικής χρήσης μία επιχείρηση έχει στην κατοχή της 20 οθόνες αξίας 150€ ανά μονάδα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης: Αγοράζει μετρητοίς 100 οθόνες κόστους 175€/μονάδα

 1. Πουλάει σε πελάτη μετρητοίς 60 οθόνες προς 190€/μονάδα
 2. Για να προσδιοριστεί το κόστος των εμπορευμάτων που πλήρωσε η επιχείρηση θα πρέπει να προσδιοριστεί ποιας αγοράς το τιμολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί το κόστος των 60 οθονών που πωλήθηκαν.
 3. Έστω ότι το κόστος των 60 οθονών υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο αγοράς του αρχικού αποθέματος των 150€/μονάδα, κι επειδή το αρχικό απόθεμα των 20 οθονών δεν επαρκεί για να καλύψει την ζητούμενη ποσότητα της πρώτης πώλησης, το κόστος των υπόλοιπων 40 οθονών υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο της πρώτης αγοράς.
 4. Επομένως το κόστος των 60 οθονών με τη μέθοδο F.I.F.O. ανέρχεται σε 10.000€ (=20 οθόνες * 150€ + 40 οθόνες * 175€) και το συνολικό κόστος των υπόλοιπων 60 οθονών ανέρχεται σε 10.500€ (=60 οθόνες *175€)

Δ.Ν.

BREAKING NEWS