Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της Τράπεζας της Ελλάδος

Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της Τράπεζας της Ελλάδος
Οι υποχρεώσεις από συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από το TARGET μειώθηκαν από τα 94 δις ευρώ στα 72,2 δις ευρώ.
  • Τράπεζα της Ελλάδος
Κοιτώντας τον ισολογισμό του έτους άξιοι αναφοράς είναι τρεις επιμέρους λογαριασμοί:

α) Η αξία του χρυσού είναι αυξημένη στα 5,26 δις ευρώ έναντι  4,65 δις ευρώ πέρυσι λόγω της ανατίμησης του δολαρίου και της τιμής του μετάλλου

β) Ο ELA διαμορφώθηκε σε 43,7 δις ευρώ και

γ) οι υποχρεώσεις από συναλλαγές που εκκαθαρίζονται από το TARGET μειώθηκαν από τα 94 δις ευρώ στα 72,2 δις ευρώ.

  • Το «β» και το «γ» αποτελούν τις υποχρεώσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο διοικητής της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα, όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποχώρησης κάποιου μέλους του ευρώ και των υποχρεώσεων που πρέπει να καλυφθούν.
  • Το «α» είναι το αποθεματικό σε χρυσό που δεν φτάνει ούτε για «ζήτω» σε περίπτωση που χρειαστεί η Ελλάδα να καλύψει το «β» και το «γ».

Δ.Ν.

BREAKING NEWS