Euromedica: Χειρότερα γίνεται; Στην δική της περίπτωση, ναι...

Euromedica: Χειρότερα γίνεται; Στην δική της περίπτωση, ναι...
EUROMEDICA: Αρκεί να σας παραθέσουμε την Έμφαση Θέματος των ορκωτών ελεγκτών στην 6μηνιαία λογιστική αναφορά του ομίλου (30.6.2016)... Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 4 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου:

  • 1) Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20 για την Εταιρεία και για ορισμένες εταιρείες του ομίλου.
  • 2) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 362,6 εκ. και € 435,4 εκ. αντίστοιχα.
  • 3) Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού € 263,6 εκ. και € 316,6 εκ. αντίστοιχα.
  • ΕΝ αναμονή της χρήσης 2016, με το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον πάντως...

Δ.Ν.

BREAKING NEWS