Παραλειπόμενα και άλλα τινά ενδιαφέροντα(;)... (8/5)

Παραλειπόμενα και άλλα τινά ενδιαφέροντα(;)... (8/5)
GRIVALIA: Αποτιμάται σε 967 εκατ. ευρώ, στα 9,5500 ευρώ ανά μετοχή… Την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €862 εκατ. ή €8,5200 ανά μετοχή.

REDS: Αποτιμάται σε 36,3 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,6320 ευρώ ανά μετοχή. Την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 94,07 εκατ. ή 1,6400 ανά μετοχή…

LAMDA DEVELOPMENT: Αποτιμάται σε 384,26 εκατ. ευρώ στη τιμή των 4,8200 ευρώ ανά μετοχή. Την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 355,26 εκατ. ή 4,4800 ανά μετοχή…

  Ανοδική διάσπαση της μακροπρόθεσμης γραμμής αντίστασης Q στα 4,7200€ με στόχο > 5,0000€……………………………

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΖΗΜΙΕΣ -2,59 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDΑ -1,8 εκατ. ευρώ, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,71 εκατ. από 5,33 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2016 για την εταιρεία είναι 165 άτομα, ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 158 άτομα. Αποτιμάται σε 1,53 εκατ. ευρώ… Στο +73% εφέτος…

FORTHNET: Αρνητικά ίδια κεφάλαια 172 εκατ. ευρώ και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 305 εκατ. ευρώ…. Αποτιμάται σε 22,6 εκατ. ευρώ…

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: Η συνολική κεφαλαιοποίηση των Συστημικών ανήλθε στα 10 δισ. ευρώ, με την αντίστοιχη της Coca Cola ΗΒC στα 9,34 δισ. ευρώ. Μόλις πριν 2 εδομάδες υστερούσαν κατά 2,5 δισ. ευρώ περίπου…

ΕΛΠΕ/ΜΟΗ: Με κ/φσεις 1,699 δισ. ευρώ και 1,696 δισ. ευρώ αντίστοιχα…

PASAL: Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου ανήλθε σε 127,89 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση της είναι πλέον αρνητική κατά 36 εκατ. ευρώ… Χαοτική κατάσταση… Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ… Τάχει κάψει όλα τα ρεκόρ από της εισαγωγής της… Δεν ξανάγινε από εταιρεία του κλάδου της!

ΚYΡΙΑΚΟΥΛΗΣ – 31.12.2016: Ο Όμιλος κατείχε 155 σκάφη αναψυχής λογιστικής αξίας 22 εκατ. Στις 31/12/2016 ο αριθμοδείκτης «χρηματιστηριακή τιμή μετοχής προς λογιστική αξία μετοχής» ήταν ίσος με 0,21… ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στα κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ , ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 19,1 εκατ. από 18,7 εκατ., ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 4,3 εκατ. ευρώ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,6 εκατ. ευρώ και ΚΦΣΗ 4,84 εκατ. ευρώ…

Δ.Ν.

BREAKING NEWS