6μηνα 2017: Σχόλια και αναφορές για (19) από τις εισηγμένες που δημοσίευσαν σήμερα

6μηνα 2017: Σχόλια και αναφορές για (19) από τις εισηγμένες που δημοσίευσαν σήμερα
MLS: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24,63 εκατ. ευρώ από 23,88 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 3,3 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,7 εκατ. από 2 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 3,87 εκατ. από 4 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,6 εκατ. από 11,5 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,6 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,85 εκατ.ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 7,05 εκατ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,57 εκατ. ευρώ.

ΑS.CO: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24,1 εκατ. ευρώ από 23,4 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,21 εκατ. από 0,98 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 1,8 εκατ. από 1,63 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 11,75 εκατ. από 10,45 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 4,3 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 13,66 εκατ.ευρώ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,92 εκατ. ευρώ.

DIONIC: Τι άλλο από ζημιές και μάλιστα σημαντικά ενισχυμένες… Από τα  ΜΕΙΟΝ 2,1 εκατ. πέρυσι στα ΜΕΙΟΝ 3,25 εκατ. ευρώ… ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 10,56 εκατ. από ΜΕΙΟΝ 7,69 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 62 εκατ. από 59 εκατ. ευρώ κ.λπ κ.λπ κ.λπ…

PROFILE: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 17,35 εκατ. σε 17,44 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 5,1 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 173,7 χιλ. από 261,5 χιλ. ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4,54 εκατ. από 4,39 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 5,7 εκατ. ευρώ (υπερκαλύπτει τον δανεισμό) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 6,27 εκατ.ευρώ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,2 εκατ. ευρώ.

ΛΟΥΛΗ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 90,26 εκατ. ευρώ από 90,38 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 39,63 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 1,08 εκατ. από 0,83 εκατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ 4,58 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ το 2016, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 45,13 εκατ. από 48,9 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ: 8,08 εκατ. ευρώ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 31,22 εκατ.ευρώ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 16,32 εκατ. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,6 εκατ. ευρώ.

EΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 6ΜΗΝΟ από την ΕΥΑΘ: Τα μετά Φόρων Κέρδη, διαμορφώθηκαν σε  9,7 εκατ. από 5,5 εκατ. μία αύξηση 76,58%. Τα EBITDA ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι € των 13 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 25,86%. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε € 71,1 εκατ. έναντι € 57 εκατ. την 31/12/2016 σημειώνοντας αύξηση 25,68%.

ΔΡΟΜΕΑΣ: Με μία λέξη… ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ!

ΒΙΣ: Από κέρδη 0,39 εκατ. γύρισε σε ζημίες 0,44 εκατ. ευρώ και -60% τα ΕΒΙΤDA.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ: Πολύ καλό 6μηνο με σημαντική αύξηση πωλήσεων, κερδών, ebitda κ.λπ.

ΕΥΔΑΠ: Κ/φση 645 εκατ. δεν έχει δανεισμό και ΤΑΜΕΙΑ γεμάτα 265 εκατ. ευρώ. Αύξηση κερδών από 7,3 σε 11,9 εκατ. ευρώ, μείωση ebitda από 43 σε 29 εκατ. ευρώ, -2% oi πωλήσεις.

ΕΚΤΕΡ: Μείωση κύκλου εργασιών από 5,7 σε 3 εκατ., ζημίες 680 χιλ. από κέρδη 112 χιλ. ευρώ, ebitda αρνητικά 807 χιλ. από +329 χιλ. ευρώ. Ταμείο 5,36 εκατ. από 6,6 εκατ. δανεισμός μηδέν και καθαρή θέση 20,2 εκατ. από 21,3 εκατ. ευρώ.

ΔΟΥΡΟΣ: Ζμίες 350 χιλ. ευρώ, καθαρή θέση μόλις +278 χιλ. ευρώ, πωλήσεις 1,54 εκατ. και ebitda 11,4 χιλ. ευρώ. Δανεισμός 4,4 εκατ.

ΜΠΗΤΡΟΣ: Καθερή θέση μόλις 148 χιλ. ευρώ από 4,76 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός 116 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 19,8 εκατ. και ζημίες 4,6 εκατ. από 2,2 εκατ. ευρώ. Εβιτda 403 χιλ. από 1,54 εκατ. ευρώ.

MEDICON ΕΛΛΑΣ: Στα μαχαίρια με τις τράπεζες, πάρτι αμοιβών στην ελίτ περί τα 800 χιλ. ευρώ το 2016 που θα συνεχιστεί και το 2017,…

ΙΝΤΕΡΤΕΚ-ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ: Μείωση ζημιών από 1,29 εκατ. σε 388 χιλ. ευρώ, θετικά ebitda 99 χιλ. από -390 χιλ. ευρώ, ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10,2 από 10,55 εκατ. ευρώ, δάνεια 3,2 εκατ., στα ταμεία 69 χιλ. ευρώ.

MODA BAGNO: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ μειώθηκαν από 19 εκατ. σε 17,4 εκατ. ευρώ, ζημίες 2,24 εκατ. από -162 χιλ. ευρώ, αρνητικά EBITDA 1,6 εκατ. από +438 χιλ. ευρώ, δανεισμός 9,7 εκατ. από 13,1 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 14,3 εκατ. ευρώ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 1,7 εκατ. ευρώ, ΤΑΜΕΙΟ 370 χιλ. ευρώ.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ από 33,11 εκατ. σε 33,54 εκατ. ευρώ, ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1,3 εκατ. ευρώ, ΚΕΡΔΗ 433 χιλ. από ζημίες 216 χιλ. ευρώ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,07 εκατ. από 3,38 εκατ. ευρώ, ΕΒΙΤDA 666,3 χιλ. από 272 χιλ. ευρώ. ΤΑΜΕΙΟ: 150 χιλ. ευρώ.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Πωλήσεις 52 εκατ. από 42,6 εκατ., ζημίες 874 χιλ. από -2,57 εκατ.ευρώ, ΕΒΙΤDΑ 2,36 εκατ. από 1,32 εκατ. ευρώ, ΙΔΙΑ κ/Φ 31,44 εκατ. από 32,38 εκατ., ΤΑΜΕΙΟ 3,27 εκατ. και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 78,1 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 36 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 25,3 εκατ. ευρώ…

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Πωλήσεις 37,7 εκατ. από 38,6 εκατ., ζημίες 913 χιλ. από -3,61 εκατ.ευρώ, ΕΒΙΤDΑ 5 εκατ. από 1,4 εκατ. ευρώ, ΙΔΙΑ Κ/Φ 29,9 εκατ. από 30,81 εκατ., ΤΑΜΕΙΟ 19,15 εκατ. από 10,8 εκατ.και ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 59,8 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 41,8 εκατ., ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2,86 εκατ. ευρώ… ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 3,34 εκατ. ευρώ.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS