ΧΑΣΜΑΤΑ (GAPS): Τρεις οι κύριοι τύποι τους – Και τα Χασματοπαιχνίδια...

ΧΑΣΜΑΤΑ (GAPS): Τρεις οι κύριοι τύποι τους – Και τα Χασματοπαιχνίδια...
_______

  • ΧΑΣΜΑΤΑ (GAPS): Τρεις οι κύριοι τύποι τους – Και τα Χασματοπαιχνίδια


Τα χάσματα (κενά) είναι περιοχές σε ένα γράφημα των τιμών όταν δεν υπάρχει διαπραγμάτευση… 

  • Για παράδειγμα, εάν μια αγορά κλείνει στις 1000 μονάδες σε μία συνεδρίαση και στη συνέχεια, ανοίγει στο 1010 στην επόμενη συνεδρίαση, ένα ”διάκενο” 10-μονάδων θα είναι προφανές σε ένα γράφημα.
Με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 24 ώρες την ημέρα τα τελευταία χρόνια, τα κενά είναι λιγότερο πιθανό να εμφανιστούν, καθώς η αγορά κινείται ομαλά από τη μία τιμή στην άλλη.

Ωστόσο, οι περισσότερες αγορές κάνουν ένα διάλειμμα το Σαββατοκύριακο(π.χ. forex) και ορισμένες αγορές, όπως οι μετοχές έχουν ενεργή διαπραγμάτευση μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε τα κενά μπορεί να εμφανιστούν λόγω κάποιας ολονύκτιας είδησης ​​ή εξέλιξης που προκαλεί μια ξαφνική μετατόπιση των τιμών κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης..

Τα ”Χάσματα” μπορεί να είναι αρκετά ”κοινά”  και μπορούν  να προσφέρουν ελάχιστα νέα στοιχεία για τη δύναμη των τιμών ή την κατεύθυνση. Ωστόσο, ανάλογα με το πού (την θέση του δηλ.) το χάσμα των τιμών εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα, ένα κενό μπορεί να υποδεικνύει μια ισχυρή κίνηση στην αγορά ανόδου ή καθόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κενά στη συνέχεια θα χρησιμεύσουν ως σημαντικά επίπεδα στήριξης ή  αντίστασης  επί του διαγράμματος.

gap-patterns.png

Τα χάσματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυστηρά σήματα αντιστροφής ή της συνέχισης τάσης…  Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι των χασμάτων:

ΧΑΣΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Breakaway κενά μπορεί να προκύψουν κατά την έναρξη της κίνησης, καθώς οι τιμές απορρίπτουν την προηγούμενη τάση και ξαφνικά μια αντίστροφη πορεία ξεκινά , ή μπορούν να εμφανίζονται ως τιμές που ξεφύγουν  από ένα σχηματισμό γραφήματος, όπως μια γραμμή τάσης, μια πλάγια κίνηση ή διάσπαση ενός διαγραμματικού σχηματισμού με  αντίρροπο χάσμα στην τάση. Η αποσχισθείσα κίνηση των τιμών μπορεί να οφείλεται στις νέες συνθήκες-πληροφορίες  που έχουν γίνει γνωστές στους traders ή επειδή κάποια σημαντικά θεμελιώδη μεγέθη έχουν αλλάξει απρόβλεπτα είτε επειδή κάποια πολιτικο-οικονομικά γεγονότα έχουν μεταβληθεί απρόβλεπτα.

ΧΑΣΜΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ

Καθώς η αγορά κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μπορεί ξαφνικά να αφήσει ένα κενό υψηλότερα ή χαμηλότερα της ”τάσης” με  αποτέλεσμα την  νέα ανάπτυξης δυναμικής προς την φορά της τάσης. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι αυτά τα χάσματα είναι στα μισά του δρόμου  ένος απώτερου στόχου των τιμών. Είναι προφανές ότι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε  μέχρι ”που” μια κίνηση είναι πλήρης, ώστε αυτά τα κενά είναι λίγο δύσκολο να χρησιμοποιήθουν  στην ανάλυση. Ωστόσο, οι traders μπορεί να είναι σε θέση να συνδυάσoυν μια ένα τέτοιο  χάσμα με μια καλά καθορισμένη περιοχή στήριξης ή αντίστασης όπως ένα προηγούμενο υψηλό ή χαμηλό για να καταλήξουμε σε μια πιθανή τιμή-στόχο.

ΧΑΣΜΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ

Αυτό το κενό εμφανίζεται στο τέλος  μιας εκτεταμένης κίνησης και αντανακλά μια τελευταία έκρηξη της αγοράς σε μια ανοδική τάση ή σε μια πτωτική πορεία. Μόλις συμβεί αυτό μετά από κάποια ”μακροχρόνια τάση” δεν υπάρχουν νέοι αγοραστές ή πωλητές για να διατηρήσουν την τάση. Η δύναμη που έχει οδηγήσει την τάση  έχει εξαντληθεί, και αυτή είναι η τελευταία ‘πνοή’ της. Ως αποτέλεσμα, η στροφή αυτή της τάσης, μπορεί να παράγει κάποιες δραματικές κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση.  Αγοραστές ή πωλητές αγωνίζονται για να ξεφορτώσουν τις ανοιχτές θέσεις τους!

ΧΑΣΜΑΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κενά που συμβαίνουν μερικές φορές σε ένα συνδυασμό που παράγει τις λεγόμενες κορυφές νησί ή πυθμένες ”νησιών” σε ένα γράφημα των τιμών. Μία ημέρα ή αρκετές ημέρες της δράσης των τιμών μπορεί να εμφανισθεί ένα διάκενο εξάντλησης. Τότε η αγορά κάνει μια ξαφνική μεταστροφή και αφήνει ένα κενό αποσχισθείσα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ακριβός Γιώργος  http://akrivosgeorgefx.blogspot.gr

νησί-bottom.png

νησί-top.png
Η λεπτομερής εξέταση στο διάγραμμα τιμών πρέπει να περιλαμβάνει και τα χάσματα όταν κάνουμε χρήση της τεχνικής ανάλυσης.

ΧΑΣΜΑΤΟΚΑΛΥΨΗ έχουμε όταν ένα πρότερο χάσμα γεμίζει-καλύπτεται ξανά από την κίνηση τιμών.
Φυσικά ο έμπειρος trader πολλές φορές θα κινηθεί ενάντια στη φορά ενός χάσματος, αν κρίνει ότι η ώρα της αντιστροφής δεν ήρθε ακόμα είτε έχουμε εξάντληση της τάσης όπως προείπαμε στο άρθρο…Δ.Ν.

BREAKING NEWS