UNIBIOS: Επιστροφή σε κερδοφορία ύστερα από πάρα πολλά χρόνια...

UNIBIOS: Επιστροφή σε κερδοφορία ύστερα από πάρα πολλά χρόνια...

Με τον δείκτη της δανειακής μόχλευσης στο 0,11

ΒΙΟΣΚ: Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Unibios ανήλθε στα 6,15 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% περίπου.

9μηνο 2013: Σύνολον ενεργητικού 24,32 εκατ. ευρώ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 6,17 εκατ., άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 εκατ., αποθέματα 1,9 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε ακίνητα 1,26 εκατ.

ΣΕ 5,42 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις από πελάτες (έναντι των 4,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) και στο ταμείο 0,45 εκατ. ευρώ.

UNIBIOS: Στα 12,5 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της από 12,7 εκατ. ευρώ. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 0,16 εκατ. - προβλέψεις καιλοιπές μακροπρόθεσμες 4,3 εκατ.  Βραχυπρόθεσμες δανειακές 1,6 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 6,5 εκατ. ευρώ.

 

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 11,6 εκατ. από 11,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012.  Κέρδη 84.000 ευρώ από ζημίες 1,4 εκατ. πέρυσι, με τα EBITDA σε 0,68 εκατ. ευρώ από μείον 0,62 εκατ. ευρώ.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες θετικές κατά 0,48 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχαν βρεθεί αρνητικές κατά 0,53 εκατ. ευρώ.Με τον δείκτη P/BV στο 0,47 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,11.

UNIBIOS(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ και των δ/ντικών της στελεχών στο 9μηνο κατέβαλε το ποσό των 0,49 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 74 ατόμων έναντι 84 πέρυσι.

Αποτιμάται σε 5,4 εκατ. ευρώ με την τιμή στα 0,3680 ευρώ, με ελάχιστο - μέγιστο 2013 στα 0,1510 - 0,4140 ευρώ ( στις 14.1.2013).

  • Στη 3ετία έχει διαπραγματευθεί στο εύρος των 0,1160 και 1,0000 ευρώ με μέσο όρο τα 0,4000 ευρώ και στο -63%. Με λογιστική αξία στα 0,790 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS