ΔΕΗ: Το κόστος μισθοδοσίας σε μέσα επίπεδα κινείται σε 3.425 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο

ΔΕΗ: Το κόστος μισθοδοσίας σε μέσα επίπεδα κινείται σε 3.425 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο
ΔΕΗ: Το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου που ανακοινώθηκε για τα 200 άτομα είναι μια καλή αρχή…

Τα έξοδα μισθοδοσίας της ΔΕΗ έχουν μειωθεί σημαντικά σαν απόλυτο μέγεθος 

Το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου που ανακοινώθηκε για τα 200 άτομα είναι μια καλή αρχή. Τα έξοδα μισθοδοσίας της ΔΕΗ έχουν μειωθεί σημαντικά σαν απόλυτο μέγεθος από το 2008 και μετά, ωστόσο παραμένουν ένα σημαντικό νούμερο ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

Ενδεχομένως η κίνηση μείωσης του προσωπικού που είναι άνω των 60 ετών με ειδικές προϋποθέσεις (βαρέα ανθυγιεινά κλπ) να αποτελεί το πρώτο βήμα ελάφρυνσης του κόστους μισθοδοσίας που σε μέσα επίπεδα κινήθηκε σε 3.425 ευρώ το μήνα ανά εργαζόμενο (14 μισθοί).

Η διοίκηση εκτιμά ότι το όφελος της εθελούσια θα είναι κοντά στα 13 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει 1.000 υπαλλήλους που βρίσκονται πολύ κοντά στο να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Πως εξελίσσεται το κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ σε σχέση με τις πωλήσεις της

Έτος 6Μ:16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Αριθμός Εργαζομένων (όμιλος)          18.742          18.356          18.572          19.093          20.030          20.824          21.845          22.582          23.611          24.602          26.345          27.395
Κόστος Μισθοδοσίας (σε χιλ. ευρώ)       478.700       880.300       914.200       939.800       934.100    1.099.700    1.245.100    1.492.100    1.419.500    1.082.700    1.050.300    1.270.000
Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)    2.664.500    5.735.656    5.863.657    5.970.826    5.985.222    5.513.552    5.811.386    6.030.381    5.823.483    5.154.168    4.787.403    4.290.860
Ποσοστό επί των πωλήσεων (%) 18,0% 15,3% 15,6% 15,7% 15,6% 19,9% 21,4% 24,7% 24,4% 21,0% 21,9% 29,6%
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή


Δ.Ν.

BREAKING NEWS