Οι Καταθέσεις και το Σύνδρομο των Αναλήψεων του Ιανουαρίου

Οι Καταθέσεις και το Σύνδρομο των Αναλήψεων του Ιανουαρίου
  • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:
Έγινε αρκετός λόγος για την μείωση των καταθέσεων τον Ιανουάριο ωστόσο το φαινόμενο έχει και περιοδική διάσταση. Ο Δεκέμβριος πάντα είναι ένας καλός μήνας, ενώ ο Ιανουάριος εμφανίζει υστέρηση. Το φαινόμενο παρατηρείται συστηματικά στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα το 2014, 2015, 2016 και 2017.
  • Οι τράπεζες επιδιώκουν να έχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα στο τέλος του έτους, οι ισολογισμοί χρήσης αποτελούν και ένα είδος κριτηρίου για μελλοντικές αξιολογήσεις από τις εποπτικές αρχές.
  • Και όσο να ‘ναι, οι τράπεζες είναι πιο «σφιχτές» στο τέλος της χρονιάς.
  • Επομένως, μια πιο σωστή εικόνα θα δώσουν τα στοιχεία Φεβρουαρίου.
  • ‘Οπου θα επανέλθει η κανονική ροή χρήματος από και προς τα γκισέ.
  • Το σύνδρομο των αναλήψεων του Ιανουαρίου (σε δις ευρώ)
Μήνας
  Σύνολο    καταθέσεων
Διαφορά σε δις
(% MoM)
Δεκέμβριος 2013
  163,3
   
Ιανουάριος 2014
  161,0
-2,2
-1,40%
Δεκέμβριος 2014
  160,3
-4,0
-2,40%
Ιανουάριος 2015
  148,0
-12,2
-7,60%
Δεκέμβριος 2015
  123,7
2,5
2,00%
Ιανουάριος 2016
  122,2
-1,1
-0,90%
Δεκέμβριος 2016
  121,4
2,9
5,2%
Ιανουάριος 2017
  119,7
-1,7
-1,4%

Δ.Ν.

BREAKING NEWS