ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ: Η αξία των μετοχών που κατέχουν οι τέσσερις Συστημικές είναι ουσιαστικά μηδενική

ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ: Η αξία των μετοχών που κατέχουν οι τέσσερις Συστημικές είναι ουσιαστικά μηδενική
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 

Ο δανεισμός των ΝΗΡΕΑ και ΣΕΛΟΝΤΑ όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τα EBITDA του 2016 και απαιτητικός ως προς τα εκτιμώμενα EBITDA του 2017… Η δε αξία των μετοχών που κατέχουν οι τέσσερις Συστημικές είναι ουσιαστική μηδενική.
  • ΕΔΩ να σημειώσουμε  ότι η Alpha Bank αποτίμησε στις 30.9.2016 τις συμμετοχές της στις δύο εταιρείες στη συμβολική αξία του ενός (1) ευρώ.
  • Επομένως, λογικά οι τράπεζες θα φροντίσουν για την εξασφάλιση της αποπληρωμής των ανεξόφλητων δανείων τους.
  • Στις 30 Ιουνίου του 2016 ο καθαρός δανεισμός Σελόντα και Νηρεύς ανερχόταν σε 316 εκατ. ευρώ (157 εκατ. η Νηρεύς και 159 εκατ. η Σελόντα).

Δ.Ν.

BREAKING NEWS