ΜΠΟΚΑ, ΕΚΤΕΡ, ΚΥΡΙΟ και ΒΥΤΕ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα

ΜΠΟΚΑ, ΕΚΤΕΡ, ΚΥΡΙΟ και ΒΥΤΕ: Πολλά μικρά και ενδιαφέροντα
ΚYΡΙΑΚΟΥΛΗΣ – 31.12.2016: Ο Όμιλος κατείχε 155 σκάφη αναψυχής λογιστικής αξίας 22 εκατ.

 •  Στις 31/12/2016 ο αριθμοδείκτης «χρηματιστηριακή τιμή μετοχής προς λογιστική αξία μετοχής» ήταν ίσος με 0,21…
 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στα κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 19,1 εκατ. από 18,7 εκατ.,
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 4,3 εκατ. ευρώ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 0,6 εκατ. ευρώ
 • και ΚΦΣΗ 4,63 εκατ. ευρώ… (P/bv 0,24)
ΒΥΤΕ COMPUTERS: ΖΗΜΙΕΣ 2016  -0,93 εκατ. από  -1.07 εκατ. το 2015. ΕΒΙΤDA 0,66 εκατ. ευρώ από 0,15 εκατ.

 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 13,53 εκατ. από 14,47 εκατ. ευρώ… ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 4,25 εκατ. ευρώ,
 • ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2,23 εκατ. ευρώ.. KΦΣΗ 6,58 εκατ.
 • ΤΙΜΗ 30.12.2016 στα 0,3100 και τώρα 0,4160 ευρώ…
 • ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ σε εμπορευσιμότητα… ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ…
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ-2016: Με λίγες λέξεις… απίστευτα τραγικός απολογισμός χρήσης και με αμοιβές 1 εκατ. ευρώ για το κατόρθωμα…

 • ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΖΗΜΙΕΣ 3 εκατ και πλέον, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΒΙΤDΑ κοκ…
ΕΚΤΕΡ: Στο +69% εφέτος (τιμή 30.12.2016 στα 0,4250 ευρώ)…

 • Αποτιμάται σε 7,9 εκατ. ευρώ, με τα ΙΔΙΑ Κ/Φ στα 21,32 εκατ. ευρώ, χωρίς δανεισμό (μηδέν) και με σύνολο υποχρεώσεων 5,26 εκατ. ευρώ.
 • Απαιτήσεις από πελάτες μόλις 0,7 εκατ. ευρώ, με τα ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα να ξεπερνούν τα 7,9 εκατ.(!) ευρώ…
 • ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010) στα 0,6920 ευρώ… ΒΟΟΚ VALUE 1,8950 ευρώ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS