Σε νέα υψηλά το ομόλογο του 2019 της ΔΕΗ δείχνει ότι ο φόβος απομακρύνεται μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ

Σε νέα υψηλά το ομόλογο του 2019 της ΔΕΗ δείχνει ότι ο φόβος απομακρύνεται μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ
Σε νέα υψηλά το ομόλογο του 2019 της ΔΕΗ δείχνοντας ότι ο φόβος απομακρύνεται μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Θυμίζουμε πως θα επιχειρήσει να πουλήσει λιγνιτικές μονάδες... Ουσιαστικό επόμενο επίπεδο το 100 και στήριξη πλέον το 90. Το λογικό είναι η επιχείρηση στην πορεία να θελήσει να αναχρηματοδοτήσει το ομόλογο με ένα καινούργιο μεγαλύτερης διάρκειας όπως έκαναν τα ΕΛΠΕ και το Ελληνικό δημόσιο. Η έκδοση είναι 400 εκατομμύρια. Η τρέχουσα απόδοση συνεχίζει να είναι κοντά στο 10% (ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ)Δ.Ν.

BREAKING NEWS