ΚΡΙ – ΚΡΙ: Το πρώτο εξάμηνο τρέχει ήδη με ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών για την περίοδο

ΚΡΙ – ΚΡΙ: Το πρώτο εξάμηνο τρέχει ήδη με ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών για την περίοδο

ΚΡΙ – ΚΡΙ:

Το πρώτο εξάμηνο τρέχει ήδη με ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών για την περίοδο (4,9 εκατ. ευρώ) καθώς η εταιρία δεν κουβαλά πλέον τις επισφαλείς απαιτήσεις του Μαρινόπουλου, έχοντας πάρει πλήρη πρόβλεψη τα προηγούμενα έτη.

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 18%, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 8,22 εκατ. ευρώ έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2016 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4,90 εκατ. ευρώ έναντι 3,60 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2016. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτο ποσό 1,53 εκατ. ευρώ ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 11,79 εκατ. ευρώ (+8,8%) φθάνοντας σε μερίδιο αγοράς 15,2% σε όγκο, κερδίζοντας 2,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2016. Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση +6,3%.

Σημειώνεται ότι στην αγορά γιαουρτιού τα γιαούρτια ΚΡΙ-ΚΡΙ έχουν καθιερωθεί στη 2η θέση της αγοράς ενώ στην κατηγορία των «παιδικών γιαουρτιών» καταλαμβάνει την 1η θέση, με μερίδιο 33,5%.  Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη (αύξηση +72%).

Η συμμετοχή των εξαγωγών αναμένεται να ξεπεράσει το 30% των ετήσιων πωλήσεων του 2017. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του παγωτού με το κλείσιμο του εργοστασίου της Nestle(FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε) αναμένεται να φέρουν αλλαγές στο χάρτη και τα μερίδια αγοράς.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας βρίσκεται στα 97 εκατ. ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχεδόν μηδενικός, διαπραγματεύεται 2,1 φορές τα ίδια κεφάλαια και η προσδοκώμενη σχέση κεφαλαιοποίησης με τα κέρδη του 2017 είναι στις 11,5 φορές.

Πως εξελίσσονται οι εξαμηνιαίες πωλήσεις του ΚΡΙ – ΚΡΙ (Σε χιλ. ευρώ)Πως εξελίσσονται τα εξαμηνιαία κέρδη του ΚΡΙ – ΚΡΙ (Σε χιλ. ευρώ)ΒΑΣ.ΠΑΠ

Δ.Ν.

BREAKING NEWS