ΔΕΗ: Απίστευτα τραγική η χρηματοοικονομική εικόνα του γίγαντα με τα πήλινα πόδια!

ΔΕΗ: Απίστευτα τραγική η χρηματοοικονομική εικόνα του γίγαντα με τα πήλινα πόδια!

 

  • Απίστευτα τραγική η χρηματοοικονομική εικόνα του γίγαντα με τα πήλινα πόδια!
Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου της ΔΕΗ θα έπρεπε να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο το ότι μειώθηκε ο τζίρος από τα 2,63 δις ευρώ στα 2,46 δις ευρώ… Είναι ότι λειτουργικά η εικόνα της εταιρείας είναι τραγική.

  • Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 46,8% από 535,5 εκατ. ευρώ σε 284,7 εκατ. ευρώ.
  • Η ΔΕΗ είχε μείωση της κερδοφορίας της από 30,4 εκατ. ευρώ σε 6,35 εκατ. ευρώ.
  • Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό επιτεύχθηκε (έβγαλε κέρδη δηλαδή), επειδή μείωσε τις προβλέψεις της από 343,9 εκατ. ευρώ σε 115 εκατ. ευρώ. Και επειδή από την πώληση του ΑΔΜΗΕ είχε όφελος 157,8 εκατ. ευρώ. Μια διαφορά δηλαδή της τάξης των 386,8 εκατ. ευρώ!!
Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερη σημασία είναι οι ελεύθερες ταμειακές ροές. Εκεί όπου η ΔΕΗ υπέστη Βατερλό. H ΔΕΗ είχε πέρσι ταμειακές ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες 801,1 εκατ. ευρώ, φέτος καταποντίστηκαν στα 110,4 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι έκανε αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων της τάξης των 228 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να έχει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξης των 573 εκατ. ευρώ.

  • Φέτος, στο Α’ εξάμηνο είχε αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων της τάξης των 198 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι ελεύθερες ταμειακές ροές γύρισαν σε αρνητικές της τάξης των -87,47 εκατ. ευρώ.
Το καθαρό χρέος της ΔΕΗ, χωρίς φυσικά τον ΑΔΜΗΕ, είναι στα 3,8 δις ευρώ. Τώρα, με προβλεπόμενο EBITDA 2017 στα 627 εκατ. ευρώ αυτό μας δίνει ένα NET DEBT / EBITDA 2017 (e) = 6,06. Μακράν το χειρότερο από όλες τις εταιρείες ηλεκτρισμού στην Ευρώπη (βλ. πίνακα παρακάτω).

Ο μέσος όρος NET DEBT / EBITDA 2017 του κλάδου στην Ευρώπη είναι στο 3 και για το 2018 στο 2,8.

  • Σύμφωνα με  ανάλυση της EUROXX στις 2 Οκτωβρίου 2017 η εταιρεία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα έχει το 2018 ένα καθαρό χρέος της τάξης των 4,18 δις ευρώ
  • Και με προβλεπόμενο EBITDA 620 εκατ. ευρώ αυτό μας δίνει ένα NET DEBT (Καθαρό Χρέος) / EBITDA = 6,73 {140% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,8)}


Κοιτάζοντας και τον συγκριτικό πίνακα της EUROXX βλέπουμε ότι η ΔΕΗ παίζει με ένα προβλεπόμενο  EV/EBITDA 2018 = 7,5 με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 7,2 δηλ. με οριακό premium.

  • Οι ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες  όμως έχουν και μια μέση μερισματική απόδοση της τάξης του 5% ενώ η ΔΕΗ δεν έχει καμία.
Όπως αντιλαμβάνεστε η ΔΕΗ μόνο φθηνή δεν είναι. Για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές ομοειδείς εταιρείες σε επίπεδο αποτίμησης θα πρέπει να μαζέψει τα 2 δις ευρώ που της χρωστάνε…

  • ‘Ετσι ώστε ο καθαρός δανεισμός της να μειωθεί από τα 4,2 δις στα 2 δις ευρώ…
  • ‘Οπου τότε ο καθαρός δανεισμός/EBITDA θα πέσει στο 3,22, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο…
Αυτό όμως δεν φτάνει, θα πρέπει η εταιρεία να βγάζει θετικές ταμειακές ροές και φυσικά να είναι κερδοφόρα για να μπορει να δίνει μερίσματα. Εμείς θα προτιμούσαμε να τα κάνει αυτά πρώτα και μετά να τοποθετηθούμε, γιατί το ελληνικό χρηματιστήριο έχει πολύ φθηνότερες μετοχές.ΒΑΣ.ΠΑΠ.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS