ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κερδοφόρος, με εξαιρετικούς δείκτες, book value 3,6000 και στο ταμπλό 1,2000 ευρώ

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κερδοφόρος, με εξαιρετικούς δείκτες, book value 3,6000 και στο ταμπλό 1,2000 ευρώ
ΕΛΑΣΤΡΟΝ: 

Αποτιμάται σε 21,9 εκατ. ευρώ και από τα 1,6000 προ 4μήνου έχει γυρίσει στα 1,19000 ευρώ ( ΜΕ ΒΟΟΚ VALUE στα 3,5700 ευρώ) όσα και ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ(!!), 4 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την ΕΦΤΖΙ, στα ίδια σχεδόν με την SPACE κ.λπ κ.λπ όταν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της είναι απείρως καλύτεροι έως “εξωγήινως” καλύτεροι από πάρα πολλές δεκάδες άλλες εισηγμένες παρά την μείωση της κερδοφορίας που κατέγραψε στο 6μηνο (fake ουσιαστικά)…

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 32,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, στα ΤΑΜΕΙΑ 4,14 εκατ., ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ μείον 5,2 εκατ. ευρώ (λόγω αύξησης αποθεμάτων κατά 4,5 εκατ.) , ΚΕΡΔΗ 6μηνου 0,51 εκατ. ευρώ (από Κ 1,17 εκατ. το 2016),

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ 42,4 εκατ. (από 36,5 εκατ.), ΕΒΙTDA κέρδη € 3,66 εκατ. έναντι κερδών € 3,95 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.
 • Ο Όμιλος στις 30.06.2017 απασχολούσε 145 άτομα (213 άτομα την 30.06.2016).
 • ΑΜΟΙΒΕΣ 170 χιλ. ευρώ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 27 εκατ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες 20,5 εκατ.
 • και ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 65,8 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 21,9 εκατ. ευρώ…
 • ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι έκτακτο κέρδος  ποσού € 852 χιλ. από την εξαγορά συμμετοχής 50% σε συνδεδεμένη εταιρία, είχε ενισχύσει τα αποτελέσματα του περυσινού εξαμήνου και ως εκ τούτου εμφανίζονται βελτιωμένα συγκριτικά με αυτά του τρέχοντος εξαμήνου…
 • ΕΠΙΣΗΣ από την έναρξη του έτους επίσης, η δραστηριότητα του αγροτικού τομέα του
  ομίλου ενσωματώνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι ολικής ενοποίησης πέρυσι, σε
  συνέχεια της συγχώνευσης των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ. (ΕΞ ΟΥ και η τυπική μείωση των εργαζομένων)…
 • Εξαιρουμένων των ως άνω διαφοροποιήσεων τα αποτελέσματα του τρέχοντος εξαμήνου θα
  διαμορφώνονταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του περυσινού 6μήνου.
ΒΑΣ.ΠΑΠ.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS