Τι είναι και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η Επαναγορά (buy-back) - Ο γρίφος της απόδοσης των μετοχών

Τι είναι και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί  η Επαναγορά (buy-back) - Ο γρίφος της απόδοσης των μετοχών
____________

BUΥ BACK: Επαναγορά (buy-back) είναι η αγορά από την ίδια την επιχείρηση των εταιρικών ομολόγων της ή των μετοχών της που βρίσκονται στην ιδιοκτησία επενδυτών, είτε μέσω χρηματιστηρίου είτε μέσω δημοπρασιών. 

Η κίνηση αυτή έχει σκοπό:

Mεγαλύτερο έλεγχο της επιχείρησης, μείωση του εξωτερικού δανεισμού, με συνέπεια την βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης…
  • χρησιμοποίηση μετρητών που πλεονάζουν ανεκμετάλλευτα
  • η επιχείρηση ενδέχεται να επιθυμεί την άνοδο της τιμής της μετοχής στο χρηματιστήριο ως ανταμοιβή των μετόχων της και
  • την αντικατάσταση των παρεχόμενων μερισμάτων με μετοχές δεδομένου ότι το κεφάλαιο υπόκειται σε μικρότερη φορολόγηση σε σχέση με τα μερίσματα
Εναλλακτικά, επαναγορά (buy-back) είναι και η αντιστάθμιση μιας θέσης short με την αγορά ενός συμβολαίου long.

ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ απόδοσης των μετοχών είναι η ανεξήγητα υψηλή απόδοση που προσφέρουν ορισμένες μετοχές σε σχέση με αυτή που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθούν ορθολογικά υποδείγματα αποτίμησης.

Σύμφωνα με την θεωρία της αποτελεσματικής αγοράς, όσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχει μια επένδυση, τόσο υψηλότερη θα πρέπει να είναι και η απόδοση που προσφέρει.Δ.Ν.

BREAKING NEWS