Eurobank: Η Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες και οι όροι μετατροπής…

Eurobank: Η Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες και οι όροι μετατροπής…

Eurobank: Με το 40,84% του μετοχικού κεφαλαίου της στο ταμπλό του Χ.Α.Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Κοινές ΜετοχέςΤην 30 Ιουνίου 2016, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2015 το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €655.799.629,50,διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό…. 40,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.Η ΕΥΡΩΒ αποτιμάται σήμερα στο ταμπλό σε 1,46 δισ. ευρώ (2.185.998.675 μτχ Χ 0,6670)….

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ, όσοι φυσικά δεν το έχετε υπόψη σας… και κυρίως τις λεπτομέρειες – όρους

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες Μετοχές

Την 30 Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €950.125.000 διαιρούμενο σε 345.500.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον Νόμο 3723/2008 και το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό… 59,16% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας..

Όλες οι προνομιούχες μετοχές είναι ενσώματες, μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, μη μεταβιβάσιμες και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο (ως αποκλειστικό κύριο αυτών) τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα προνομιακής απόληψης σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισφερθέντος από αυτό κεφαλαίου.

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, δύναται να γίνει εξαγορά τους από την Τράπεζα στην ονομαστική τους αξία. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η ΤτΕ, οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το χρόνο της μετατροπής κατηγορίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ.

Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω μετατροπής αποτελεί η υποβολή στη λήξη της πενταετίας και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό της σχέσης μετατροπής των προνομιούχων μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας κατά το τελευταίο έτος διαπραγμάτευσής τους.

Στην περίπτωση μη εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών από την Τράπεζα έως τη λήξη των πέντε ετών, η προαναφερθείσα απόδοση αυξάνει κατά 2% ανά έτος, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της ΤτΕ,

β) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας, το οποίο συντρέχει με το αντίστοιχο δικαίωμα του ΤΧΣ (σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010) και γ) δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΣ της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος αυτού, ο οποίος έχει τα εξής δικαιώματα:

i) αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή απόφασης για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τα μέλη του ΔΣ καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας…

ii) παράστασης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με δικαίωμα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ίδια ανωτέρω θέματα και iii) ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία (σημείωση 25 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).

Δ.Ν.

BREAKING NEWS