Γιατί δεν μπορεί να ανασάνει η μετοχή της Ελλάκτωρ…

Γιατί δεν μπορεί να ανασάνει η μετοχή της Ελλάκτωρ…

Φουρλής/Ελλάκτωρ:

Η πώληση σημαντικού ποσοστού που κατείχε ιδιώτης μέτοχος στο Φουρλή ως γνωστόν έχει ολοκληρωθεί…

Ωστόσο έντονα ακούγεται στην αγορά, ότι σειρά έχει λάβει σημαντικό ποσοστό που κατέχει ο ίδιος ιδιώτης μέτοχος στην Ελλάκτωρ.

Αν και τα δεδομένα των αποτιμήσεων δεν είναι τα ίδια, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι η πώληση των μετοχών θα είναι πιο δύσκολη καθώς αποτελεί κάλυμμα σε δάνειο για αγορά μετοχών που είχε συναφθεί στο παρελθόν.

Στον Φουρλή μέρος από το placement των μετοχών κατευθύνθηκε σε βασικούς μετόχους και στελέχη της εταιρίας.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS