‘Εως πότε θα συνεχίζεται η υψηλή κερδοφορία της ΤτΕ

‘Εως πότε θα συνεχίζεται η υψηλή κερδοφορία της ΤτΕ
  • Όσο υπάρχει ELA (έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας) τόσο η Κεντρική τράπεζα θα εμφανίζει εντυπωσιακή κερδοφορία.

Υπό κανονικές συνθήκες τα κέρδη της κινούνται μεταξύ 180 – 300 εκατ. ευρώ


  • Όσο υπάρχει ELA (έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας) τόσο η Κεντρική τράπεζα θα εμφανίζει εντυπωσιακή κερδοφορία.
Υπό κανονικές συνθήκες τα κέρδη της κινούνται μεταξύ 180 – 300 εκατ. ευρώ, όμως από το 2013 και μετά το κόστος άντλησης ρευστότητας (1,5%) το οποίο πληρώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ενίσχυσε τα έσοδα από τόκους εκτοξεύοντας την κερδοφορία της κεντρικής τράπεζας.

Το μέρισμα βέβαια παρέμεινε στα απολύτως αναγκαία επίπεδα (καθαρό 0,477 ευρώ ανά μετοχή) καθώς στο σύνολο σχεδόν της κερδοφορίας δίδεται στο κράτος.

Το καθαρό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του μερίσματος είναι περίπου 1,08 δις ευρώ, όχι άσχημα καθώς με τα χρήματα αυτά η πληρωμή του ομολόγου που λήγει στις 27 Φεβρουαρίου (1,6 δις ευρώ) φαίνεται να γίνεται πιο εύκολη.

Οι μέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδας θα εγκρίνουν τις λογιστικές καταστάσεις στις 24 Φεβρουαρίου και η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου.

Η καθαρή κερδοφορία της Τράπεζας της Ελλάδος (2009 – 2016, σε εκατ. ευρώ)
Δ.Ν.

BREAKING NEWS