Τράπεζες: Το δ’ τρίμηνο αναμένεται να έχει βελτιώσεις και στα βασικά μεγέθη...

Τράπεζες: Το δ’ τρίμηνο αναμένεται να έχει βελτιώσεις και στα βασικά μεγέθη...
ΤΡΑΠΕΖΕΣ-2016: Οι πωλήσεις του Hilton, της UBB και του Αστέρα θα προσθέσουν κέρδη και ρευστότητα στους ισολογισμούς. Ο λόγος των καταθέσεων προς δάνεια θα έχει σημειώσει βελτίωση υπέρ της μείωσης του ELA

ΚΑΙ επομένως αναμένονται μικρές βελτιώσεις στο επιτοκιακό αποτέλεσμα, οριακές μεν αλλά σημαντικές για την διατήρηση του αμιγώς οργανικού αποτελέσματος σε ικανοποιητικά επίπεδα.

  • Αυξημένα θα είναι και τα έσοδα από προμήθειες λόγω της μείωσης ή και εξάλειψης του Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ αλλά και από την διεύρυνση της χρήσης πιστωτικών καρτών.
  • Ακόμα αναμένεται να εμφανιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίδραση των ενεργειών αναδιάρθρωσης (Εθελούσια έξοδος, εξορθολογισμός/βελτιστοποίηση δικτύου) χαμηλώνοντας τα επαναλαμβανόμενα οργανικά έξοδα.
Μετά την περιπέτεια του β’ τριμήνου οι πιστωτικές ζημιές εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα του γ’ τριμήνου.

  • Για τις τέσσερις τράπεζες το οργανικό αποτέλεσμα του γ’ τριμήνου είχε διαμορφωθεί σε 1,07 δις ευρώ και οι προβλέψεις σε 872 εκατ. ευρώ.
  • Το δ’ τρίμηνο αναμένεται να έχει βελτιώσεις και στα βασικά μεγέθη.
  • Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να έχουν κλείσει την χρήση με κερδοφορία.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS