Σάββατο, 27 Μαΐου 2017
S&P 500
2.415,82
0,03%
FTSE 100
7.547,63
0,40%
DAX
12.602,18
-0,15%
Nikkei 225
19.686,84
-0,64%
ATHEN
778,35
0,85%
  • 18:31 - Krugman: Η κριτική Trump για τους Γερμανούς είναι ηλίθια - Η αμαρτία της Γερμανίας είναι μακροοικονομική
  • 18:30 - Reuters: Ρωσία και Ιράν θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε οικονομικά ζητήματα και Συριακό
  • 18:29 - Λευκός Οίκος: Ο πρόεδρος Trump επιθυμεί φιλική συνεργασία με την ΕΕ σε εμπορικό επίπεδο
  • 18:28 - Spiegel: Νέα ένταση μεταξύ Γερμανίας -Τουρκίας με αφορμή τη γερμανική ΝΑΤΟική δύναμη στο Ιντσιρλίκ
  • 18:27 - Trump: Οι G7 συμφώνησαν για την επιπλέον χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ - Τα χρήματα θα αρχίσουν να ρέουν
 

Ευρωπαική Πίστη και ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Βίοι χαρακτηριστικά αντίθετοι...

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ: 15,45 εκατ. από 15,44 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 11,8 εκατ. από 13,7 εκατ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 84,7 εκατ. από 79,7 εκατ. ευρώ… ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ υποχρεώσεις: 20,6 εκατ. από 23,6 εκατ. ευρώ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: -ΜΗΔΕΝ-  {με στοιχεία εξαμήνου..)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 16,7 εκατ. από 15,16 εκατ. ευρώ.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 3,275 εκατ. από 6,754 εκατ.
ΚΕΡΔΗ: 3,97 εκατ. από 3,43 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΤΧ: 0,1443 ευρώ από 0,1248 ευρώ… ΕΒΙΤDA: Ν/Α

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 615.000 ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 982 έναντι των 832 ατόμων του 2015.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 61,9 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,2500 ευρώ. Ξεκίνησε το 2017 στα 1,9700 ευρώ. Στο+309% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 0,5500 ευρώ στο εύρος των 0,2910 με 2,3000 ευρώ)…  PRICE/Book value: 0,73  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ  P/E: 15,5 (οπωσδήποτε μονοψήφιος για το σύνολο της χρήσης)


ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Επενδύσεις σε ακίνητα: 15,86 εκατ. από 14,88 εκατ. ευρώ. Αποθέματα:  13,64 εκατ. από 13,74 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 102,42 εκατ. από 95,74 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 56,64 εκατ. από 58,86 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 55,63 εκατ. από 44,38 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 52,45 εκατ. από 59,28 εκατ. ευρώ. {Στοιχεία 6μηνου}

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 16,39 εκατ. από 16,59 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: ΕΚΡΟΕΣ 13,44 εκατ. από ΕΚΡΟΕΣ 10,95 εκατ. ευρώ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 95,58 εκατ. από 68,13 εκατ. ευρώ.
ΚΕΡΔΗ: 39 χιλ. ευρώ από ζημίες 131.285 ευρώ. ΕΒΙΤDA: 8,15 εκατ. από 7 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 559 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού: 438 άτομα από 391 .

Η εταιρεία αποτιμάται σε 9,19 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,3970  ευρώ. Ξεκίνησε το 2017 στα 0,4190 ευρώ. Στο -75,79% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 1,6400 ευρώ στο εύρος των 0,2200 με1,7400 ευρώ)… PRICE/Book value: 0,16 (πολύ καλό) ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,62 (αρχίζει και ξεφεύγει)  P/E: –  EV/EBITDA: 12,5 (6μήνου) αρκετά καλό.

Η εταιρεία εµπίπτει σε αυτεπάγγελτη έρευνα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού σε διαγωνισµούς δηµοπράτησης δηµοσίων έργων υποδοµών για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 Ν.3959/2011 (ή και του προϊσχύοντος άρθρου 1 Ν.703/1977) περί “Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού” και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Για να μπορείτε να σχολιάζετε πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης και να κάνετε Login
Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε login Δημιουργία λογαριασμού

BREAKING NEWS

 
AUEB-e-banner-10-05-2017.gif
 
KORRES