Ιntraday analysis 08-08-17 (Η τεχνική προσέγγιση για “προιόντα” πρώτης κατηγορίας)

Ιntraday analysis 08-08-17 (Η τεχνική προσέγγιση για “προιόντα” πρώτης κατηγορίας)

Γέρνει…

Μια συνεδρίαση που δεν προσέθεσε νέα
δεδομένα καθώς και το εύρος τιμών ήταν
ιδιαίτερα στενό αλλά και οι όγκοι
συναλλαγών χαμηλοί (37 εκατ.), ως
είθισται σε πλάγιες κινήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπεριφορά πέριξ
του 2150-60 ισχυροποιεί το εξής σενάριο:

  • οι όποιες αγορές άνω αυτών των τιμών θα
    σημάνουν νέο κύκλο ανόδου και
    επιστροφή άνω των 2200 μονάδων
    (στόχος σε μεσοπρόθεσμο 2340).
Βραχυπρόθεσμα, κοιτάμε τα 2185 και
2220 ως κοντινά επίπεδα, ενώ αδυναμία
υπερκέρασης των 2160 θα επιφέρει
πισωγύρισμα έως και -γιατί όχι- τις 2000
μονάδες.

Η αγορά κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, παρόλα αυτά παρατηρούνται διακριτικές τοποθετήσεις σε επιμέρους δεικτοβαρείς τίτλους, που με γνώμονα τα κοντινά τους STOP μπορούν να δουλευτούν για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης, με βασικούς στόχους τιμές άνω των 2200 μονάδων.

Intraday position
short
stop 2227
_________

Resist: 2160, 2185, 2220
Support.: 2135, 2111, 2102, 2090
Daily spot market position short s/l 2227

_________

GBP/USD spot
To δολάριο συνεχίζει να αγοράζεται από τη χρηματαγορά,
ρίχνοντας τις αντίστοιχες ισοτιμίες με νόμισμα βάσης.
Αντιστάσεις 13065, 13095, 13120 για τη συνέχεια της πτώσης με
στηρίξεις 13010 και 12940.
GBP/USD spot
_____________

EUR/USD
60 min. chart & Comments
Με κύρια αντίσταση 1,1820 και κοντινή 1,1795, η ισοτιμία κινείται
προς την περιοχή 1,160-1,1650, με ενδιάμεση στάση 1,1720.
EUR/USD spot

_____________
DAX
60 min. chart & Comments
Ο Γερμανός σταμάτησε στις αντιστάσεις μας , όπως φαινεται στο
διάγραμμα, και βρήκε την πρώτη σοβαρή στήριξη στο 12220. Η
διάσπαση αυτού του επιπέδου θα επιφέρει επιμονή στα πωλήσεις
έως το κύριο επίπεδο 12130. Κοντινή αντίσταση 12280.
DAX

_____________
S&P 500
60 min. chart & Comments
Συνέχιση της συσσώρευσης μεταξύ 2460-2485. Το 2485 είναι η
αντίσταση (κοντινή 2479) ενώ διάσπαση του 2460 θα μας πάει στο
2448. Το διάγραμμα δείχνει ανοδικές ορέξεις.
S&P 500
spot

_____________
Dow Jones
60 min. chart & Comments
Ακάθεκτος ο Dow με στενή επαφή με τα -νέα- ιστορικά υψηλά.
Στηρίξεις 22150, 22090, 22020 (κύρια).
Dow Jones
spot

_______

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS