Ιntraday analysis 09-08-17 (Η τεχνική προσέγγιση για “προιόντα” πρώτης κατηγορίας)

Ιntraday analysis 09-08-17 (Η τεχνική προσέγγιση για “προιόντα” πρώτης κατηγορίας)

Ίσως

H αγορά παραμένει νωχελική, φαίνεται
όμως προς το παρόν ότι έχει ανοδικές
διαθέσεις.

Ο όγκος συναλλαγών ήταν
σχετικά αυξημένος σε σχέση με την
περίοδο (63 εκατ. €), με την ΑΛΦΑ να
μαζεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτής,
σχεδόν το 1/3, ενώ μαζί με ΠΕΙΡ και ΕΤΕ
«έκαψαν» το μισό και πλέον προϋπολογισμό (35 στα
62 εκατ.)

Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται
βεβαίως με την προσδοκία μιας νέας
τραπεζικής -μετά ΑΜΚ- εποχής απόρροια
πρώτον των δρομολογημένων μεταβολών
στην αγορά ομολόγων και δεύτερον τη
μετέπειτα συμμετοχή τους στην ποσοτική
χαλάρωση της ΕΚΤ.

Επιμέρους, το πλείστο των τίτλων (ΟΤΕ,
ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΙΓ, ΜΠΕΛΑ,
ΕΛΛΑΚΤΩΡ κτλ) έχουν στήσει
ενδιαφέροντα γραφήματα για επανείσοδο,

Καθώς και οι αποδόσεις φαντάζουν
ικανοποιητικές στο θετικό σενάριο

Ενώ και τα στοπ είναι σχετικά καθαρά, στενά
και ελεγχόμενα στο δυσμενές σενάριο.

Intraday position
short
stop 2227
_______________
Resist: 2185, 2220, 2238
Support.: 2135, 2111, 2102, 2090
__________

GBP/USD spot
O στόχος των 1,2940 επετεύχθη, και πλέον κοιτάμε την
επικείμενη βραχυπρόθεσμη -προς το παρόν- αντίδραση, με
πρώτα επίπεδα 1,3030 και 1,3065. Πιθανόν να δούμε μια
συσσώρευση στα χαμηλά 1,2940-12980. Στηρίξεις 1,2930,
1,2910.
_____________

EUR/USD
60 min. chart & Comments
Το 11720 οριοθετεί στηρίξεις για επαναφορά στο 11790. Το
διάγραμμα δείχνει προς το παρόν να θέλει να συνεχίσει
καθοδικά προς τα μεγάλα επίπεδα 11350-114 ώστε να
επιβεβαιώσει τη σημαντική διάσπαση της πολύμηνης
συσσώρευσης 105-115. Πιθανή διάσπαση των 11820 επιφέρει
μαζικές αγορές ή/και επανατροφοδοτηση από τα σορτ.

_____________

DAX
60 min. chart & Comments
O Γερμανός έχτισε το σενάριο που φαίνεται με τις μαύρες γραμμές,
και αναμένουμε το 12400-12420 με στηρίξεις τα τρέχοντα 12275 και
12250.
_____________

S&P 500
60 min. chart & Comments
Επισημάναμε τις ανοδικές ορέξεις του διαγράμματος, και με βοήθεια
των ανακοινώσεων ο 500ρης απέκτησε νέα δυναμική κλείνοντας
ελαφρά και την ψαλίδα με τον 30ρη, δίνοντας και λίγα ποσοστιαία
κέρδη στο χετζάρισμα που είχαμε στο μυαλό μας λίγες μέρες πριν
(λονκ 500ρης-σορτ 30ρης). Με στηρίξεις 2484 και 2479 αναμένουμε
τα 2495 και 2503.

_____________

Dow Jones
60 min. chart & Comments
Και ο 30ρης ασταμάτητος και εβρισκόμενος συνεχώς σε ιστορικά
υψηλά διαλύοντας κάθε μορφής σορταρισμα. Με στηρίξεις 22110,
22075, 22010 κοιτάμε τα 22200.
_____________

DISCLAIMER

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή
εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την
παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που έχει
συνταχθεί από την FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. με σκοπό την παροχή γενικής ενημέρωσης στους
πελάτες της σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των χρηματαγορών. Το παρόν έγγραφο
διανέμεται δωρεάν και τα πνευματικά του δικαιώματα ανήκουν εξ ολοκλήρου στην FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη
και μόνο. Η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια και την
πληρότητα των πληροφοριών και των εκτιμήσεων σε αυτό το έγγραφο.Οι πληροφορίες
προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αντικειμενικά αξιόπιστες, χωρίς η FAST FINANCE
Α.Ε.Π.Ε.Υ. να έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών και των πηγών αυτών. Στο
παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν
σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των
οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει
νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά
στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα και το προφίλ
συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει
σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν
την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν
αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου συμφωνείτε ότι η FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει
καμία ευθύνη σχετικά με ζημιές και κόστη ευκαιρίας που απορρέουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από
την αξιοποίηση του παρόντος ενημερωτικού υλικού.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS