ΟΛΠ: Πολύ φτωχά τα αποτελέσματα -αν και βελτιωμένα στο 6μηνο- που επιτυγχάνει σε μόνιμη βάση, αλλά...

ΟΛΠ: Πολύ φτωχά τα αποτελέσματα -αν και βελτιωμένα στο 6μηνο- που επιτυγχάνει σε μόνιμη βάση, αλλά...

  • ΟΛΠ: Ολίγα τινά, με βάση τα μεγέθη του α’ 6μήνου
ΤΑ ΙΔΙΑ κεφάλαια αυξήθηκαν από τα 177,6 εκατ. της 31ης Δεκ. 2016 σε 179,59 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ του ομίλου μειώθηκε κατά τι από 74,5 εκατ. σε 71,5 εκατ. ευρώ…

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 42,31 εκατ. από 43,77 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 52,04 εκατ. από 46,16 εκατ. ευρώ.

KEΡΔH 4,44 εκατ. ευρώ από 1,61 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6Μ): 0,1776 από 0,0646 ευρώ.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,5 εκατ. από -2,85 εκατ. το 2016…

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 387,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 15,5000 ευρώ

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΚΕ: Στο εύρος των  7,0600 με 21,6800 ευρώ με συνολο συναλλαγών 31,8 εκατ. τμχ στη διάρκεια των 7,5 χρόνων και Μ.Ο ημερησίως (περί τις 250 συνεδριάσεις) 17,5 χιλ. τμχ… Τιμή 23.4.2010 στα 12,7500 και +21,57% έκτοτε. Απόσταση Χαμηλού με Υψηλό περίπου 200%.

  • ΔΙΕΝΕΙΜΕ μέρισμε 0,0008 ευρώ
P/Ε: Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης. (με βάση μόνον το 6μηνο στο 87).

P/BV: 2,15 (προφανώς fake)… Επενδυτικά ακίνητα 734,34 χιλ. ευρώ, Ασώματα πάγια στοιχεία 14 χιλ. ευρώ,

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,16 ΕξαιρετικόςΟ αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ανρερχόταν σε 1.064 άτομα. Στις 31
Δεκεμβρίου 2016 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 1.092 άτομα.

  • Κέρδη προ φόρων 8,62 εκατ. από 1,84 εκατ.
  • Φόρος εισοδήματος  (4,18 εκατ.) από  (0,23 εκατ.).
_____  _____  _____

Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου (ελληνικού και Βαλκανικού) θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του λιμένα ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και θα διευρύνει σημαντικά την ενδοχώρα (hinterland) του Πειραιά, παρέχοντας του πρόσβαση σε νέες αγορές (Βαλκάνια -Κεντρική Ευρώπη).

Σε συνέχεια της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών της Κίνας, της COSCO με την China Shipping Line που ολοκληρώθηκε το 2016, κατά το Α Εξάμηνο του 2017 έλαβε χώρα η έναρξη λειτουργίας της ναυτιλιακής συμμαχίας “Ocean Alliance”, η οποία αποτελείται από τις CMA CGM, China COSCO Shipping, Evergreen και OOCL.

Οι τέσσερις εταιρείες μαζί διαχειρίζονται στόλο από 1.010 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 5,24 εκατομμύρια teu και το μερίδιό τους στην αγορά διαμορφώνεται στο 25,6% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε., κατά την τρέχουσα περίοδο, αποφάσισε τη χορήγηση κινήτρων εθελούσιας
αποχώρησης σε όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με οποιεσδήποτε
διατάξεις και σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που όρισε η διοίκηση. Έως την 30η Ιουνίου
2017 χρήση των κινήτρων είχαν κάνει 27 υπάλληλοι και 5 εργάτες.Δ.Ν.

BREAKING NEWS